• Statistics and Real World Evidence
  •      [javascript protected email address]

O mně

Jsem nezávislý konzultant v oblasti statistiky. Od roku 2014 spolupracuji s nadačním fondem IMPULS jako statistik celonárodního registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS. V roli biostatistika spolupracuji s RS centry při 1. lékařské Fakultě University Karlovy a fakultní nemocnici v Hradci Králové na výzkumu roztroušené sklerózy. Velké zkušenosti v této oblasti jsem získal na půlroční pracovně-studijní stáži v Melbourne Brain Centre při Royal Melbourne Hospital (http://www.melbournebraincentre.edu.au/ ) pod vedením Dr. Tomáše Kalinčíka, Ph.D.

Kromě medicínského výzkumu se zabývám aplikovanou statistikou ve financích (modely finančního zdraví podniku, modely předčasné stornovosti pojistných smluv). Dalším odborným zájmem v oblasti teoretické a aplikované statistiky je machine learning se zaměřením na analýzu mikro panelových dat, klasifikační analýzu a regresní analýzu. Seznam odborných publikací je k dispozici v sekci Výzkum.

Absolvoval jsem pětiletý obor Statistické a pojistné inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze (2009). Následně jsem nastoupil na doktorské studium (obor Statistika) na Katedru statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky na svojí alma mater (VŠE). Studium jsem úspěšně zakončil (2017) obhajobou disertační práce na téma Shluková a regresní analýza mikropanelových dat. Vlastním přínosem práce je návrh shlukovacího algoritmu, který lze aplikovat při hledání vzorů (unsupervised learning) v mikropanelových (longitudinálních) datech. Algoritmus je naprogramován ve statistickém systému R (balíček CluMP), což umožňuje jeho snadnou implementaci na reálná data z různých oblastí, např. longitudinální klinické studie, panelové studie v marketingu a finanční data. Na Katedře jsem působil od začátku roku 2014 do konce roku 2018 na pozici Odborný asistent. Vyučoval jsem statistické předměty v češtině a angličtině (více v sekci Pro studenty) a vedl jsem nebo se podílel jako spoluřešitel na 8 výzkumných a rozvojových projektech.

Před nástupem na Katedru jsem pracoval v několika nadnárodních společnostech v letech 2006-2014 na analytických pozicích (více informací ve strukturovaném životopisu).

Ve volném čase sportuji (běhání, plavání, squash, hiking). Dále se věnuji hudbě a autorskému psaní.
Reference