• Statistická analýza, školení a konzultace
  •      [javascript protected email address]

O mně

Absolvoval jsem pětiletý obor Statistické a pojistné inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze (2009). Následně jsem nastoupil na doktorské studium (obor Statistika) na Katedru statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky na svojí alma mater (VŠE). Studium jsem úspěšně zakončil (2017) obhajobou disertační práce na téma Shluková a regresní analýza mikropanelových dat. Vlastním přínosem práce je návrh shlukovacího algoritmu, který lze aplikovat při hledání vzorů (unsupervised learning) v mikropanelových (longitudinálních) datech. Algoritmus je naprogramován ve statistickém systému R, což umožňuje jeho snadnou implementaci na reálná data z různých oblastí, např. longitudinální klinické studie, panelové studie v marketingu a finanční data.

Na Katedře působím od roku 2014 na pozici Odborný asistent. Vyučuji statistické předměty v češtině a angličtině (více v sekci Pro studenty). Souběžně spolupracuji s nadačním fondem Impuls a RS centrem při 1. lékařské Fakultě University Karlovy v Praze. V roli biostatistika se podílím na výzkumu roztroušené sklerózy. Velké zkušenosti v této oblasti jsem získal na půlroční pracovně-studijní stáži v Melbourne Brain Centre při Royal Melbourne Hospital (http://www.melbournebraincentre.edu.au/ ) pod vedením Dr. Tomáše Kalinčíka, Ph.D.

Kromě medicínského výzkumu se zabývám aplikovanou statistikou ve financích (modely finančního zdraví podniku, modely předčasné stornovosti pojistných smluv) ve spolupráci s Universitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dalším odborným zájmem v oblasti teoretické statistiky je analýza mikro panelových dat, klasifikační analýza a regresní analýza. Seznam odborných publikací je k dispozici v sekci Výzkum.

Před nástupem na Katedru jsem pracoval v několika nadnárodních společnostech v letech 2006-2014 na analytických pozicích (více informací ve strukturovaném životopisu).

Ve volném čase sportuji (běhání, plavání, squash, hiking). Dále se věnuji hudbě a autorskému psaní.Reference