• Statistics and Real World Evidence
  •      [javascript protected email address]

Odborné publikace

Výzkumné aktivity soustředím na aplikovanou statistikou v oborech finance (propenzitní modely: modely finančního zdraví podniku, modely předčasné stornovosti pojistných smluv) a v medicínský výzkum (výzkum roztroušené sklerózy, prediktivní modelování, hledání biomarkerů). V obory teoretické statistiky se zaměřuji na analýzu mikro panelových dat, zejména na klasifikační a regresní analýzu.

Jsem hlavním autorem či spoluautorem mnoha odborných publikací. Níže je k dispozici seznam publikací (včetně abstraktu). V případě zájmu o některou z uvedených publikací mne neváhejte kontaktovat na email: [javascript protected email address]

Řadit

podle


Název článku: A Distance Based Measure of Data Quality

Autor: KRÁĽ, Pavol, SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária

Rok vydání: 2014

Obor:

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
KRÁĽ, Pavol, SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária. A Distance Based Measure of Data Quality. Metodološki zvezki – Advances in Methodology and Statistics [online]. 2014, roč. 11, č. 2, s. 107–120. ISSN 1854-0031. Dostupné z: http://www.stat-d.si/mz/mz11.2/Kral2014.pdf

Abstrakt článku:
Data quality can be seen as a very important factor for the validity of information extracted from data sets using statistical or data mining procedures. In the paper we propose a description of data quality allowing us to characterize data quality of the whole data set, as well as data quality of particular variables and individual cases.

On the basis of the proposed description, we define a distance based measure of data quality for individual cases as a distance of the cases from the ideal one. Such a measure can be used as additional information for preparation of a training data set, fitting models, decision making based on results of analyses etc. It can be utilized in different ways ranging from a simple weighting function to belief functions.

Klíčová slova (CZ): index datové kvality, datová nejistota, metrika založená na vzdálenosti, váhavé a překrývající se datové soubory, modelování storna

Klíčová slova (EN): data quality index, data uncertainty, distance based measure, hesitant fuzzy sets, lapse prediction modelling

Název článku: A Novel Semiautomated Pipeline to Measure Brain Atrophy and Lesion Burden in Multiple Sclerosis: A Long-Term Comparative Study

Autor: UHER, Tomas, KRASENSKY, Jan, VANECKOVA, Manuela, SOBISEK, Lukas, SEIDL, Zdenek, HAVRDOVA, Eva, BERGSLAND, Niels, DWYER, Michael G., HORAKOVA, Dana, ZIVADINOV, Robert.

Rok vydání: 2017

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
UHER, Tomas, KRASENSKY, Jan, VANECKOVA, Manuela, SOBISEK, Lukas, SEIDL, Zdenek, HAVRDOVA, Eva, BERGSLAND, Niels, DWYER, Michael G., HORAKOVA, Dana, ZIVADINOV, Robert. A Novel Semiautomated Pipeline to Measure Brain Atrophy and Lesion Burden in Multiple Sclerosis: A Long-Term Comparative Study. Journal of Neuroimaging, 2017, roč. 27, č. 6, s. 620-629, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jon.12445/full

Abstrakt článku:
BACKGROUND AND PURPOSE

Lesion burden and brain volume changes are frequent end points in research but nowadays are becoming important in the clinical practice of multiple sclerosis (MS). The objective of this study was to investigate the correlation between magnetic resonance imaging (MRI) measures obtained by in-house developed ScanView software and commonly used volumetric techniques for assessment of T2 lesion and whole brain volumes and their changes.

METHODS

Together 3,340 MRI scans from 209 patients after first demyelinating event suggestive of MS, 181 relapsing-remitting MS patients and 43 controls were analyzed. The average number of MRI scans and follow-up duration was 8.2 and 6.5 years, respectively. All MRI scans were performed in a single center but independently analyzed in two neuroimaging centers. Volumetric analysis by ScanView software was applied in Prague. Commonly used techniques, such as SIENA, SIENAX, and Jim software, were applied in Buffalo. Correlations between MRI measures were evaluated using correlation coefficients. Intraindividual variability of longitudinal MRI data was estimated by mean squared error.

RESULTS

The associations of the cross-sectional and longitudinal MRI measures between commonly used techniques and ScanView were significant (r/rho = .83-.95). The associations of cross-sectional MRI measures were stronger (r/rho = .90-.95) compared with longitudinal ones (r = .83). Standardized intraindividual variability of whole brain % volume change was greater in ScanView compared with SIENA (mean squared error .32 vs. .21; P < .001).

CONCLUSIONS

We found relatively strong correlations of cross-sectional and longitudinal data obtained by both techniques. However, SIENA showed lower intraindividual variability than the ScanView method in measuring whole brain volume loss over time.

Klíčová slova (CZ): MRI, volumetrie, T2 objem lézí, atrofie mozku, roztroušená skleróza

Klíčová slova (EN): MRI, volumetry, T2 lesion volume, brain atrophy, multiple sclerosis

Název článku: Acute management should be optimized in patients with less specific stroke symptoms: findings from a retrospective observational study

Autor: HALÚSKOVÁ, Simona, HERZIG, Roman, KRAJÍČKOVÁ, Dagmar, HAMZA, Abduljabar, KRAJINA, Antonín, CHOVANEC, Vendelín, LOJÍK, Miroslav, RAUPACH, Jan, RENC, Ondřej, ŠIMUNEK, Libor, VÍTKOVÁ, Eva, SOBÍŠEK, Lukáš, VALIŠ, Martin

Rok vydání: 2021

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
HALÚSKOVÁ, Simona, HERZIG, Roman, KRAJÍČKOVÁ, Dagmar, HAMZA, Abduljabar, KRAJINA, Antonín, CHOVANEC, Vendelín, LOJÍK, Miroslav, RAUPACH, Jan, RENC, Ondřej, ŠIMUNEK, Libor, VÍTKOVÁ, Eva, SOBÍŠEK, Lukáš, VALIŠ, Martin. Acute management should be optimized in patients with less specific stroke symptoms: findings from a retrospective observational study. J. Clin. Med., 2021, roč. 10, číslo: 5, s. 1143. https://doi.org/10.3390/jcm10051143 .

Abstrakt článku:
Anterior circulation stroke (ACS) is associated with typical symptoms, while posterior circulation stroke (PCS) may cause a wide spectrum of less specific symptoms. We aim to assess the correlation between the initial presentation of acute ischemic stroke (AIS) symptoms and the treatment timeline. Using a retrospective, observational, single-center study, the set consists of 809 AIS patients treated with intravenous thrombolysis (IVT) and/or endovascular treatment (EVT). We investigate the impact of baseline clinical AIS symptoms and the affected vascular territory on recanalization times in patients treated with IVT only and EVT (±IVT). Regarding the IVT-only group, increasing the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score on admission and speech difficulties are associated with shorter (by 1.59 ± 0.76 min per every one-point increase; p = 0.036, and by 24.56 ± 8.42 min; p = 0.004, respectively) and nausea/vomiting with longer (by 43.72 ± 13.13 min; p = 0.001) onset-to-needle times, and vertigo with longer (by 8.58 ± 3.84 min; p = 0.026) door-to-needle times (DNT). Regarding the EVT (±IVT) group, coma is associated with longer (by 22.68 ± 6.05 min; p = 0.0002) DNT, anterior circulation stroke with shorter (by 47.32 ± 16.89 min; p = 0.005) onset-to-groin time, and drooping of the mouth corner with shorter (by 20.79 ± 6.02 min; p = 0.0006) door-to-groin time. Our results demonstrate that treatment is initiated later in strokes with less specific symptoms than in strokes with typical symptoms.

Klíčová slova (CZ): akutní ischemická mrtvice, klinické symtomy, trombóza, endovaskulární terapie, čas rekanalizace, klinické výstupy

Klíčová slova (EN): acute ischemic stroke; clinical symptoms; intravenous thrombolysis; endovascular therapy; recanalization times; clinical outcome

Název článku: Additive Effect of Spinal Cord Volume, Diffuse and Focal Cord Pathology on Disability in Multiple Sclerosis.

Autor: ANDĚLOVÁ, Michaela, UHER, Tomáš, KRÁSENSKÝ, Jan, SOBÍŠEK, Lukáš, KUSOVÁ, Eliška, SRPOVÁ, Barbora, FRIEDOVÁ, Lucie, LÍZROVÁ PREININGEROVÁ, Jana, KUBALA HAVRDOVÁ, Eva, HORÁKOVÁ, Dana, VANĚČKOVÁ, Manuela.

Rok vydání: 2019

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
ANDĚLOVÁ, Michaela, UHER, Tomáš, KRÁSENSKÝ, Jan, SOBÍŠEK, Lukáš, KUSOVÁ, Eliška, SRPOVÁ, Barbora, FRIEDOVÁ, Lucie, LÍZROVÁ PREININGEROVÁ, Jana, KUBALA HAVRDOVÁ, Eva, HORÁKOVÁ, Dana, VANĚČKOVÁ, Manuela. Additive Effect of Spinal Cord Volume, Diffuse and Focal Cord Pathology on Disability in Multiple Sclerosis. Frontiers in Neurology, 2019, roč. 10, č. 820, doi: 10.3389/fneur.2019.00820.

Abstrakt článku:
Introduction
Spinal cord (SC) pathology is strongly associated with disability in multiple sclerosis (MS). We aimed to evaluate the association between focal and diffuse SC abnormalities and spinal cord volume and to assess their contribution to physical disability in MS patients.
Methods
This large sample-size cross-sectional study investigated 1,249 patients with heterogeneous MS phenotypes. Upper cervical-cord cross-sectional area (MUCCA) was calculated on an axial 3D-T2w-FatSat sequence acquired at 3T using a novel semiautomatic edge-finding tool. SC images were scored for the presence of sharply demarcated hyperintense areas (focal lesions) and homogenously increased signal intensity (diffuse changes). Patients were dichotomized according EDSS in groups with mild (EDSS up to 3.0) and moderate (EDSS ≥ 3.5) physical disability. Analysis of covariance was used to identify factors associated with dichotomized MUCCA. In binary logistic regression, the SC imaging parameters were entered in blocks to assess their individual contribution to risk of moderate disability. In order to assess the risk of combined SC damage in terms of atrophy and lesional pathology on disability, secondary analysis was carried out where patients were divided into four categories (SC phenotypes) according to median dichotomized MUCCA and presence/absence of focal and/or diffuse changes.
Results
MUCCA was strongly associated with total intracranial volume, followed by presence of diffuse SC pathology, and disease duration. Compared to the reference group (normally appearing SC, MUCCA>median), patients with the most severe SC changes (SC affected with focal and/or diffuse lesions, MUCCA Conclusion
Low cervical SC volume is a strong independent predictor of physical disability in MS patients. The contribution of focal SC lesions and diffuse changes to the worse disability outcomes is limited and present especially in patients with low SC volume.

Klíčová slova (CZ): magnetická rezonance, mícha, fokální léze, dufúzní abnormality, míšní rezervy

Klíčová slova (EN): magnetic resonance imaging, spinal cord, focal lesions, diffuse abnormalities, spinal cord reserve

Název článku: Analysis of financial distress of Czech companies using repeated measurements

Autor: STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš

Rok vydání: 2018

Obor: Finance

Typ publikace: Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí (Web of Knowledge - CPCI)

Citace článku:
STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš. ANALYSIS OF FINANCIAL DISTRESS OF CZECH COMPANIES USING REPEATED MEASUREMENTS. In: International Days of Statistics and Economics (MSED) [online]. Praha, 06.09.2018 – 08.09.2018. Slaný : Melandrium, Libuše Macáková, 2018, s. 1698–1707. ISBN 978-80-87990-14-8. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2018/article/221-Stachova-Maria-paper.pdf

Abstrakt článku:
In our contribution, we focus on relationship between financial distress of company and its financial indicators. Our previous studies of Slovak companies show strong correlation. Hence, we verify our findings by fitting a financial distress (bankruptcy) prediction model investigating a comparable set of financial predictors. Used data are collected over four consecutive years and thus their longitudinal character allows us to use RE-EM tree model that is able to incorporate time dynamic of selected predictors. Moreover, we try to investigate if the longer period of the data collection improves the prediction of bankruptcy and in order to verify this hypothesis, we compare the predictive power of selected financial indicators in three overlapping periods of different lengths, namely four, three and two years.

Klíčová slova (CZ): RE-EM model, finanční tíseň podniku, predikce, finanční indikátor

Klíčová slova (EN): RE-EM model, financial distress model, prediction, financial indicators

Název článku: Analysis of financial distress of Slovak companies using repeated measurements

Autor: STACHOVÁ, Mária, KRÁĽ, Pavol, SOBÍŠEK, Lukáš, KAKAŠČÍK, Martin

Rok vydání: 2015

Obor: Finance

Typ publikace: Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí (Web of Knowledge - CPCI)

Citace článku:
STACHOVÁ, Mária, KRÁĽ, Pavol, SOBÍŠEK, Lukáš, KAKAŠČÍK, Martin. Analysis of financial distress of Slovak companies using repeated measurements. In: Applications of Mathematics and Statistics in Economics – AMSE [CD ROM]. Jindřichův Hradec, 02.09.2015 – 06.09.2015. Prague : University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House, 2015. 7 s. ISBN 978-80-245-2099-5

Abstrakt článku:
From the previous studies it is obvious that there is a strong relationship between financial distress and quantitative characteristics, e.g. financial ratios of companies. The main goal of our contribution is to investigate if the longer period (four consecutive years) of the data collection improves the ability of financial indicators to predict company bankruptcy using a data set consisting of financial indicators of Slovak companies collected over a short period of time, namely years 2009-2013. We apply two different approaches (RE-EM and CART) to this data set in order to predict a risk of financial distress of companies during the next period.

Klíčová slova (CZ): modely finančního zdraví, finanční analýza ex-ante, opakovaná měření

Klíčová slova (EN): models of financial distress, financial analysis ex-ante, repeated measurements

Název článku: Analýza longitudinálních dat pomocí smíšeného lineárního modelu v programu R

Autor: SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária, PECÁKOVÁ, Iva

Rok vydání: 2015

Obor:

Typ publikace: Články v časopise - recenzované

Citace článku:
SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária, PECÁKOVÁ, Iva. Analýza longitudinálních dat pomocí smíšeného lineárního modelu v programu R. Forum Statisticum Slovacum [online]. 2015, roč. 11, č. 6, s. 138–143. ISSN 1336-7420. Dostupné z: http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2015/fss0615.pdf

Abstrakt článku:
The contribution provides an overview of methodology and software applications that are used in longitudinal data analysis. We focus on the description of functions implemented in the statitistical system R. Namely, the functions lme() and lmer() are described and compared. These tools are used to estimate and apply the linear mixed models in panel data analyses.

Klíčová slova (CZ): smíšený lineární model, analýza longitudinálních dat, nlme, lme4

Klíčová slova (EN): linear mixed models, longitudinal data analysis, nlme, lme4

Název článku: Aplikace metod shlukové analýzy na data z pojišťoven

Autor: SOBÍŠEK, Lukáš, VINTROVÁ, Vanda, VINTR, Tomáš, PASTOREK, Lukáš, ŘEZANKOVÁ, Hana

Rok vydání: 2011

Obor: Finance

Typ publikace: Články v časopise - recenzované

Citace článku:
SOBÍŠEK, Lukáš, VINTROVÁ, Vanda, VINTR, Tomáš, PASTOREK, Lukáš, ŘEZANKOVÁ, Hana. Aplikace metod shlukové analýzy na data z pojišťoven. Forum Statisticum Slovacum. 2011, roč. VII., č. 5, s. 145–151. ISSN 1336-7420

Abstrakt článku:
The aim of this paper is to evaluate selected clustering techniques used for revealing the hidden relations in the client data of the insurance company. On the basis of the analyses results and our knowledge of the clustered objects we made an expert estimation of the correctness of the results to compare these methods. We applied self-organizing maps, neural gas algorithm, k-means method, fuzzy c-means method for the analyses. We found that only neural gas algorithm identified clusters with meaningful interpretation.

Klíčová slova (CZ): metody shlukování, samoorganizující se mapy, algoritmus neuronového plynu, metoda k-průměru, metoda fuzzy k-průměrů, U-matice

Klíčová slova (EN): clustering methods, self-organizing maps, neural gas algorithm, k-means method, fuzzy c-means method, U-matrix

Název článku: Assessment of Functional Capacity of Immune System in Patients with Multiple Sclerosis using QuantiFERON Monitor

Autor: PAVELEK, Zbyšek, SOUČEK, Ondřej, KREJSEK, Jan, atd.

Rok vydání: 2023

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
PAVELEK, Zbyšek, SOUČEK, Ondřej, KREJSEK, Jan, SEJKOROVA, Ilona, VYSATA, Oldrich, KLIMOVA, Blanka, ANGELUCCI, Francesco, STOURAC, Pavel, VALIS, Martin, PETERKA, Marek, SOBISEK, Lukas, NOVOTNY, Michal. Assessment of Functional Capacity of Immune System in Patients with Multiple Sclerosis using QuantiFERON Monitor. Journal of Immunology Research, 2023, roč. 2023, Article ID 4653627, 8 pages, https://doi.org/10.1155/2023/4653627.

Abstrakt článku:
Background:
The Quantiferon®-Monitor (QFM) is an assay that measures interferon-γ production and was developed to provide an objective marker of complex immune response. In this study, we evaluated the use of the QFM test in patients with two forms of multiple sclerosis (MS), relapsing–remitting form treated with fingolimod (fMS) and secondarily progressive form not treated pharmacologically (pMS), and in healthy controls (HC). We hypothesized that IFN-γ levels would be lower in those subjects who are relatively more immunosuppressed and higher in those with normal or activated immune function.

Methods:
This single-center observational study was conducted from November 2020 to October 2021 and compared results in three groups of patients: 86 healthy controls, 96 patients with pMS, and 78 fMS. Combination of lyophilized stimulants was added to 1 ml heparinized whole blood within 8 hr of collection. Plasmatic IFN-γ was measured using the ELISA kit for the QFM and data were obtained in IU/ml.

Objectives:
In this study, we were the first researchers to evaluate the use of the QFM test in patients with two forms of MS, fMS [14] and pMS not treated pharmacologically, and in healthy controls (HC). We hypothesized that IFN-γ levels would be lower in those subjects who are relatively more immunosuppressed and higher in those with normal or activated immune function.

Results:
The results showed that controls had nearly 2-fold higher levels of IFN-γ (QFM score) in median (q25, q75) 228.00 (112.20, 358.67) than the MS patient groups: pMS 144.80 (31.23, 302.00); fMS 130.50 (39.95, 217.07) which is statistically significant difference P-value: HC vs. pMS = 0.0071; HC vs. fMS = 0.0468. This result was also confirmed by a validation analysis to exclude impact of variable factors, such as disease duration and Expanded Disability Status Scale scores.

Conclusions:
Results showed that controls had higher levels of IFN-γ production than the MS patient groups and suggest that MS patients included in this study have a lower ability of immune system activation than HC. Results confirm that fingolimod is able to suppress production of IFN-γ. The fact that the QFM score of MS patients is significantly lower than that of HC may indicate a dysfunctional state of the immune system in baseline conditions.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza, Quantiferon

Klíčová slova (EN): multiple sclerosis, Quantiferon

Název článku: AutoClass – klasifikační metoda založená na bayesovském teorému

Autor: BARTL, Eduard, ŘEZANKOVÁ, Hana, SOBÍŠEK, Lukáš

Rok vydání: 2012

Obor:

Typ publikace: Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

Citace článku:
SOBÍŠEK, Lukáš. AutoClass – klasifikační metoda založená na bayesovském teorému. In: Sborník prací vědeckého semináře doktorského studia FIS VŠE [CD-ROM]. Praha, 14.02.2012. Praha : Oeconomica, 2012, s. 233–237. ISBN 978-80-245-1862-6

Abstrakt článku:
The main goal of this paper is to present a Bayesian classification method implemented in AutoClass software. This software was created by researchers from NASA. It is a classification tool based on naive Bayesian classifier.

The Bayesian approach to classification differs to classification methods which assign objects into classes uniquely. It is looking for latent classes that characterize each group of objects most accurately. These classes are described by using latent class models. AutoClass offers four latent class models. These models are based on the classical finite mixture model, which assumes conditional independence of variables. Estimation of the probability distribution of model parameters conditional on empirical data is based on the Bayes theorem. Model parameters are estimated simply from data by maximum likelihood method in the event of supervised learning. On the contrary, unsupervised learning uses iterative EM algorithm.

AutoClass was applied and tested in many large data sets not only by researchers at NASA, but also by statistics operating in industry and by academics. The newer versions of AutoClass enables to combine continuous and discrete variables. It handles with missing values. The algorithm allows to classify by variables that are conditionally independent on condition that the model hypothesis is valid. Automatically chooses the number of classes and complexity of the class description.

Klíčová slova (CZ): AutoClass, bayesovská klasifikační metoda, naivní bayesovský klasifikátor, EM algoritmus, model směsí rozdělení

Klíčová slova (EN): AutoClass, Bayesian classification method, naive Bayesian classifier, EM algorithm, finite mixture model

Název článku: Can longitudinal clustering help to define financial distress criteria?

Autor: STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš

Rok vydání: 2018

Obor: Finance

Typ publikace: Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí (Web of Knowledge - CPCI)

Citace článku:
STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš. Can longitudinal clustering help to define financial distress criteria? In: Applications of Mathematics and Statistics in Economics – AMSE [CD ROM]. Kutná Hora, 29.08.2018 – 02.09.2018. Prague: University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House, 2018. http://www.amse-conference.eu/old/2018/?page_id=1314

Abstrakt článku:
One of the main task in each analysis of companies’ financial status is to correctly define the criteria that can describe the financial health or financial distress of these enterprises. In general, the financial distress is a situation in which company cannot pay or has difficulty to reach its financial obligations. Our data set consists of three financial indicators of Czech enterprises. These longitudinal data are collected over a few consecutive years. We applied the model-based partitioning and the K-means partitioning to these longitudinal data to cluster the time trajectories of these criteria and subsequently we compare the accuracy of these algorithms. We use packages “mixAK” and “kml” of the statistical system R in our analysis.

Klíčová slova (CZ): Finanční tíseň, shlukování longitudinálních dat, K-means shlukování, modelový přístup ke shlukování

Klíčová slova (EN): financial distress, longitudinal data clustering, K-means partitioning, model-based partitioning

Název článku: CD4+/CD45RO+: A Potential Biomarker of the Clinical Response to Glatiramer Acetate

Autor: VALIŠ, Martin, SOBÍŠEK, Lukáš, PAVELEK, Zbyšek, atd.

Rok vydání: 2019

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
VALIŠ, Martin, SOBÍŠEK, Lukáš, VYŠATA, Oldřich, KLÍMOVÁ, Blanka, ANDRÝS, Ctirad, VOKURKOVÁ, Doris, MASOPUST, Jiří, PAVELEK, Zbyšek. CD4+/CD45RO+: A Potential Biomarker of the Clinical Response to Glatiramer Acetate. Cells, 2019, roč. 8, číslo 5, s. 456-458.

Abstrakt článku:
Glatiramer acetate (GA) is an effective treatment for the earliest stages of multiple sclerosis (MS)—clinically isolated syndrome (CIS) or clinically definite MS (CDMS). Objective: This study aims to determine the differences in the lymphocyte population (at baseline and the course of five years) between confirmed sustained progression (CSP) and non-CSP groups and to identify potential biomarkers among these parameters that can predict a positive response to the treatment. Methods:
Twelve male and 60 female patients were included in the study. Peripheral blood samples were collected before and five years after treatment with GA. The authors compared lymphocyte parameters between the CSP and non-CSP groups by statistical analyses. Univariate and penalized logistic regression models were fitted to identify the best lymphocyte parameters at baseline and their combination for potential biomarkers. Subsequently, the ROC analysis was used to identify cut-offs for selected parameters.
Results:
The parameter CD4+/CD45RO+ was identified as the best single potential biomarker, demonstrating the ability to identify patients with CSP. Moreover, a combination of four lymphocyte parameters at baseline, relative lymphocyte counts, CD3+/CD69+, CD4+/CD45RO+, and CD4+/CD45RA+ab, was identified as a potential composite biomarker. This combination explains 23% of the variability in CSP, which is better than the best univariate parameter when compared to CD4+/CD45RO+ at baseline.
Conclusions:
The results suggest that other biomarkers can help monitor the conditions of patients and predict a favourable outcome.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza, glatiramer acetát, biomarker, CD4+/CD45RO+, pacienti, progrese nemoci

Klíčová slova (EN): multiple sclerosis, glatiramer acetate, biomarker, CD4+/CD45RO+, patients, disease progression

Název článku: Clustering Methods Modelling Real Data

Autor: SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária

Rok vydání: 2012

Obor: Finance

Typ publikace: Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

Citace článku:
SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária. Clustering Methods Modelling Real Data. In: Applications of mathematics and statistics in economy [CD-ROM]. Liberec, 30.08.2012 – 01.09.2012. Praha : Oeconomica, 2012, s. 1–10. ISBN 978-80-245-1905-0

Abstrakt článku:
Data Mining statistical methods can help people to understand the patterns in certain chunk of information so it is obvious that they have a wide area of applications.

The aim of our contribution is to present different latent class clustering models built using R software, model implemented in AutoClass software and model in Latent Gold software. We compare them each other as well we compare them with classical hierarchical model and bagged clustering method.

These models are applied to customers’ data comes from an insurance company. We follow up our previous works where the others clustering methods were used on the same data set.

Klíčová slova (CZ): modely latentních tříd, hierarchické shlukování metodou bagged

Klíčová slova (EN): latent class clustering, hierarchical clustering, bagged clustering

Název článku: Cognitive clinico-radiological paradox in early stages of multiple sclerosis

Autor: UHER, Tomáš, KRÁSENSKÝ, Jan, SOBÍŠEK, Lukáš, BLÁHOVÁ DUŠÁNKOVÁ, Jana, SEIDL, Zdeněk, HAVRDOVÁ, Eva, SORMANI, Maria Pia, HORÁKOVÁ, Dana, KALINČÍK, Tomáš, VANĚČKOVÁ, Manuela.

Rok vydání: 2018

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
UHER, Tomáš, KRÁSENSKÝ, Jan, SOBÍŠEK, Lukáš, BLÁHOVÁ DUŠÁNKOVÁ, Jana, SEIDL, Zdeněk, HAVRDOVÁ, Eva, SORMANI, Maria Pia, HORÁKOVÁ, Dana, KALINČÍK, Tomáš, VANĚČKOVÁ, Manuela. Cognitive clinico-radiological paradox in early stages of multiple sclerosis. Annals of Clinical and Translational Neurology, 2018, roč. 5, č. 1, s. 81-91, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.512/epdf

Abstrakt článku:
Objective: To investigate whether the strength of the association between magnetic resonance imaging (MRI) metrics and cognitive outcomes differs between various multiple sclerosis subpopulations.

Methods: 1052 patients were included in this large cross-sectional study. Brain MRI (T1 and T2 lesion volume and brain parenchymal fraction) and neuropsychological assessment (Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis and Paced Auditory Serial Addition Test) were performed.

Results: Weak correlations between cognitive domains and MRI measures were observed in younger patients (age≤30 years; absolute Spearman ' s rho=0.05-0.21), with short disease duration (<2 years; rho=0.01-0.21), low Expanded Disability Status Scale [EDSS] (≤1.5; rho=0.08-0.18), low T2 lesion volume (lowest quartile; <0.59 ml; rho=0.01-0.20) and high brain parenchymal fraction (highest quartile; >86.66; rho=0.01-0.16). Stronger correlations between cognitive domains and MRI measures were observed in older patients (age>50 years; rho=0.24-0.50), with longer disease duration (>15 years; rho=0.26-0.53), higher EDSS (≥5.0; rho=0.23-0.39), greater T2 lesion volume (highest quartile; >5.33 ml; rho=0.16-0.32) and lower brain parenchymal fraction (lowest quartile; <83.71; rho=0.13-0.46). The majority of these observed results were confirmed by significant interactions (P≤0.01) using continuous variables.

Interpretation: The association between structural brain damage and functional cognitive impairment is substantialy weaker in multiple sclerosis patients with a low disease burden. Therefore, disease stage should be taken into consideration when interpreting associations between structural and cognitive measures in clinical trials, research studies and clinical practice.

Klíčová slova (CZ): MRI, volumetrie, T2 objem lézí, atrofie mozku, roztroušená skleróza

Klíčová slova (EN): MRI, volumetry, T2 lesion volume, brain atrophy, multiple sclerosis

Název článku: Combining clinical and magnetic resonance imaging markers enhances prediction of 12-year disability in multiple sclerosis

Autor: UHER, Tomáš, VANEČKOVÁ, Manuela, SOBÍŠEK, Lukáš, TÝBLOVÁ, Michaela, SEIDL, Zdeněk, KRÁSENSKÝ, Jan, RAMASAMY, Deepa, HAVRDOVÁ, Eva, KALINČIK, Tomáš, HORÁKOVÁ, Dana

Rok vydání: 2017

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
UHER, Tomáš, VANEČKOVÁ, Manuela, SOBÍŠEK, Lukáš, TÝBLOVÁ, Michaela, SEIDL, Zdeněk, KRÁSENSKÝ, Jan, RAMASAMY, Deepa, HAVRDOVÁ, Eva, KALINČIK, Tomáš, HORÁKOVÁ, Dana. Combining clinical and magnetic resonance imaging markers enhances prediction of 12-year disability in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal [online]. 2017, roč. 23, č. 1, s. 51–61. ISSN 1352-4585. DOI: https://doi.org/10.1177/1352458516642314

Abstrakt článku:
Background:

Disease progression and treatment efficacy vary among individuals with multiple sclerosis. Reliable predictors of individual disease outcomes are lacking.

Objective:

To examine the accuracy of the early prediction of 12-year disability outcomes using clinical and magnetic resonance imaging (MRI) parameters.

Methods:

A total of 177 patients from the original Avonex-Steroids-Azathioprine study were included. Participants underwent 3-month clinical follow-ups. Cox models were used to model the associations between clinical and MRI markers at baseline or after 12 months with sustained disability progression (SDP) over the 12-year observation period.

Results:

At baseline, T2 lesion number, T1 and T2 lesion volumes, corpus callosum (CC), and thalamic fraction were the best predictors of SDP (hazard ratio (HR) = 1.7–4.6; p ≤  0.001–0.012). At 12 months, Expanded Disability Status Scale (EDSS) and its change, number of new or enlarging T2 lesions, and CC volume % change were the best predictors of SDP over the follow-up (HR = 1.7–3.5; p ≤  0.001–0.017). A composite score was generated from a subset of the best predictors of SDP. Scores of ≥4 had greater specificity (90%–100%) and were associated with greater cumulative risk of SDP (HR = 3.2–21.6; p < 0.001) compared to the individual predictors.

Conclusion:

The combination of established MRI and clinical indices with MRI volumetric predictors improves the prediction of SDP over long-term follow-up and may provide valuable information for therapeutic decisions.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza, magnetická rezonance, disabilita, prediktory, mozková atrofie, léze

Klíčová slova (EN): multiple sclerosis, magnetic resonance imaging, disability, predictors, brain atrophy, lesions

Název článku: Combining clinical and magnetic resonance imaging markers enhances prediction of 12-year employment status in multiple sclerosis patients

Autor: KADRNOŽKOVÁ, Lucie, VANĚČKOVÁ, Manuela, SOBÍŠEK, Lukáš, atd.

Rok vydání: 2018

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
KADRNOŽKOVÁ, Lucie, VANĚČKOVÁ, Manuela, SOBÍŠEK, Lukáš, KRÁSENSKÝ, Jan, BEŇOVÁ, Barbora, KUČEROVÁ, Karolína, MOTÝL, Jiří, ANDĚLOVÁ, Michaela, NOVOTNÁ, Klára, LÍZROVÁ PREININGEROVÁ, Jana, HAVRDOVÁ, Eva, HORÁKOVÁ, Dana, UHER, Tomáš. Combining clinical and magnetic resonance imaging markers enhances prediction of 12-year employment status in multiple sclerosis patients. Journal of the Neurological Science, 2018, roč. 388, Číslo 15, s. 87-93.

Abstrakt článku:
Background
Multiple sclerosis (MS) is frequently diagnosed in the most productive years of adulthood and is often associated with worsening employment status. Reliable predictors of employment status change are lacking.

Objective
To identify early clinical and magnetic resonance imaging (MRI) markers of employment status worsening in MS patients at 12-year follow-up.

Methods
A total of 145 patients with early relapsing-remitting MS from the original Avonex-Steroids-Azathioprine (ASA) study were included in this prospective, longitudinal, observational cohort study. Cox models were conducted to identify MRI and clinical predictors (at baseline and during the first 12 months) of worsening employment status (patients either (1) working full-time or part-time with no limitations due to MS and retaining this status during the course of the study, or (2) patients working full-time or part-time with no limitations due to MS and switching to being unemployed or working part-time due to MS).

Results
In univariate analysis, brain parenchymal fraction, T1 lesion volume, and T2 lesion volume were the best MRI predictors of worsening employment status over the 12-year follow-up period. MS duration at baseline (hazard ratio (HR) = 1.10, 95% confidence interval (CI) 1.03-1.18; p = 0.040) was the only significant clinical predictor. Having one extra milliliter of T1 lesion volume was associated with a 53% greater risk of worsening employment status (HR = 1.53, 95% CI 1.16-2.02; p = 0.018). A brain parenchymal fraction decrease of 1% increased the risk of worsening employment status by 22% [HR = 0.78, 95% CI 0.65-0.95; p = 0.034].

Conclusion
Brain atrophy and lesion load were significant unique predictors of worsening employment status in MS patients. Using a combination of clinical and MRI markers may improve the early prediction of an employment status change over long-term follow-up.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza, zaměstnanost, magnetická rezonance, práce, longitudinální studie, mozková atrofie, objem lézí

Klíčová slova (EN): Multiple sclerosis, Employment, Magnetic Resonance Imaging, Work, Longitudinal studies, Brain Atrophy, Lesion load

Název článku: Comparison of Classical Dimensionality Reduction Methods with Novel Approach Based on Formal Concept Analysis

Autor: BARTL, Eduard, ŘEZANKOVÁ, Hana, SOBÍŠEK, Lukáš

Rok vydání: 2011

Obor:

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
BARTL, Eduard, ŘEZANKOVÁ, Hana, SOBÍŠEK, Lukáš. Comparison of Classical Dimensionality Reduction Methods with Novel Approach Based on Formal Concept Analysis. In: 6th International Conference on Rough Sets and Knowledge Technology [online]. Banff, 08.10.2011 – 11.10.2011. Berlin : Springer Verlag, 2011, s. 26–35. ISBN 978-3-642-24424-7. ISSN 0302-9743. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-24425-4_6. Dostupné také z: http://www.springerlink.com/content/630v252741850227/

Abstrakt článku:
In the paper we deal with dimensionality reduction techniques for a dataset with discrete attributes. Dimensionality reduction is considered as one of the most important problems in data analysis. The main aim of our paper is to show advantages of a novel approach introduced and developed by Belohlavek and Vychodil in comparison of two classical dimensionality reduction methods which can be used for ordinal attributes (CATPCA and factor analysis). The novel technique is fundamentally different from existing ones since it is based on another kind of mathematical apparatus (namely, Galois connections, lattice theory, fuzzy logic). Therefore, this method is able to bring a new insight to examined data. The comparison is accompanied by analysis of two data sets which were obtained by questionnaire survey.

Klíčová slova (CZ): redukce dimenzionality, diskrétní data, factorová analýza, formální konceptuální analýza, dekompozice matice

Klíčová slova (EN): dimensionality reduction, discrete data, factor analysis, formal concept analysis, matrix decomposition

Název článku: Comparison of Therapies in MS Patients After the First Demyelinating Event in Real Clinical Practice in the Czech Republic: Data From the National Registry ReMuS

Autor: PAVELEK, Zbyšek, SOBÍŠEK, Lukáš, ŠARLÁKOVÁ, Jana, POTUŽNÍK, Pavel, PETERKA, Marek, ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana, ŠTOURAČ, Pavel, MAREŠ, Jan, HRADÍLEK, Pavel, AMPAPA, Radek, GRUNERMELOVÁ, Markéta, VACHOVÁ, Marta, RECMANOVÁ, Eva, ANGELUCCI, Francesco, HALÚSKOVÁ, Simona, VALIŠ, Martin

Rok vydání: 2020

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
PAVELEK, Zbyšek, SOBÍŠEK, Lukáš, ŠARLÁKOVÁ, Jana, POTUŽNÍK, Pavel, PETERKA, Marek, ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana, ŠTOURAČ, Pavel, MAREŠ, Jan, HRADÍLEK, Pavel, AMPAPA, Radek, GRUNERMELOVÁ, Markéta, VACHOVÁ, Marta, RECMANOVÁ, Eva, ANGELUCCI, Francesco, HALÚSKOVÁ, Simona, VALIŠ, Martin. Comparison of Therapies in MS Patients After the First Demyelinating Event in Real Clinical Practice in the Czech Republic: Data From the National Registry ReMuS. Front. Neurol., 2021, https://doi.org/10.3389/fneur.2020.593527.

Abstrakt článku:
BACKGROUND:

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory and neurodegenerative disease of the central nervous system. Well-established drugs used for MS patients after the first demyelinating event in the Czech Republic include glatiramer acetate (GA), interferon beta-1a (IFNβ-1a), IFN beta-1b (IFNβ-1b), peginterferon beta-1a (peg-IFNβ-1a), and teriflunomide.

OBJECTIVE

The objective of this observational study was to compare the effectiveness of the abovementioned drugs in patients with MS who initiated their therapy after the first demyelinating event. Patients were followed for up to 2 years in real clinical practice in the Czech Republic.

METHODS:

A total of 1,654 MS patients treated after the first demyelinating event and followed up for 2 years were enrolled. Evaluation parameters (endpoints) included the annualized relapse rate (ARR), time to next relapse, change in the Expanded Disability Status Scale (EDSS) score, and time of confirmed disease progression (CDP). When patients ended the therapy before the observational period, the reason for ending the therapy among different treatments was compared.

RESULTS:

No significant difference was found among the groups of patients treated with IFNβ-1a/1b, GA, or teriflunomide for the following parameters: time to the first relapse, change in the EDSS score, and the proportion of patients with CDP. Compared to IFNβ-1a (44 mcg), a significant increase in the percentage of relapse-free patients was found for GA, but this treatment effect was not confirmed by the validation analysis. Compared to the other drugs, there was a significant difference in the reasons for terminating GA therapy.

CONCLUSION:

Small differences were found among GA, IFNβ and teriflunomide therapies, with no significant impact on the final outcome after 2 years. Therefore, in clinical practice, we recommend choosing the drug based on individual potential risk from long-term therapy and on patient preferences and clinical characteristics.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza, léčba, dlouhodobá terapie, klinická praxe, DMD

Klíčová slova (EN): multiple sclerosis, treatment, long-term therapy, clinical practice, DMD

Název článku: Corporate financial distress prediction of Slovak companies: Z-score models vs. alternatives

Autor: KRÁĽ, Pavol, FLEISCHER, Miloš, STACHOVÁ, Mária, NEDELOVÁ, Gabriela, SOBÍŠEK, Lukáš

Rok vydání: 2016

Obor: Finance

Typ publikace: Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí (Web of Knowledge - CPCI)

Citace článku:
KRÁĽ, Pavol, FLEISCHER, Miloš, STACHOVÁ, Mária, NEDELOVÁ, Gabriela, SOBÍŠEK, Lukáš. Corporate financial distress prediction of Slovak companies: Z-score models vs. alternatives. In: AMSE 2016 (Applications of Mathematics and Statistics in Economics) [online]. Banská Štiavnica, 31.08.2016 – 04.09.2016. Banská Bystrica : Občianske združenie Financ, 2016, s. 224–231. ISBN 978-80-89438-04-4. ISSN 2453-9902. Dostupné z: http://amse.umb.sk/proceedings/KralFleischerStachovaNedelovaSobisek.pdf

Abstrakt článku:
In the recent paper 'The portability of Altman’s Z-score model to predicting corporate financial distress of Slovak companies' published in 2016 in Technological and Economic Development of Economy, its authors claim that, under some assumptions, 'Altman’s bankruptcy formula is portable into the Slovak economic conditions and useful for predicting financial difficulties'. The main goal of our paper is to compare the ported Z-score prediction models from their paper, which are based on linear discriminant analysis, to prediction models based on other standard supervised classification methods, e.g. logistic regression, decision trees, random forests. In our comparison, we take into account accuracy as well as interpretability of the models. In order to assure comparability of results we use the same data set as it was utilized in the above-mentioned paper.

Klíčová slova (CZ): predikce finanční tísně, alternativní modely, Altmanův model

Klíčová slova (EN): financial distress prediction, alternative models, Altman-like models

Název článku: Do eyes with and without optic neuritis in multiple sclerosis age equally?

Autor: LIZROVA PREININGEROVA, J., GRISHKO, A., SOBISEK, L., ANDELOVA, M., BENOVA, B., KUCEROVA, K., HAVRDOVA KUBALA, E.

Rok vydání: 2018

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
LIZROVA PREININGEROVA, J., GRISHKO, A., SOBISEK, L., ANDELOVA, M., BENOVA, B., KUCEROVA, K., HAVRDOVA KUBALA, E. Do eyes with and without optic neuritis in multiple sclerosis age equally? Neuropsychiatric desease and treatment. 2018, roč. 14. s. 2281-2285.

Abstrakt článku:
Purpose:

Anterior visual pathway reflects axonal loss caused by both optic neuritis (ON) and neurodegeneration in multiple sclerosis (MS). Although the axonal injury post-ON is thought to be complete by 6 months of onset, most studies using optical coherence tomography (OCT) to evaluate retinal changes as a marker of neurodegeneration exclude eyes with a history of ON or consider them separately. The objective of this study was to assess whether the eyes post-ON (>6 months) show in later years different rate of chronic retinal changes than the fellow eyes not affected by ON.

Patients and methods:

Fifty-six patients with MS with a history of ON in one eye (ON eyes) and no ON in the fellow (FL) eye, who were followed by OCT for >2 years, were selected from a cohort of patients with MS. Paired eye analysis was performed.

Results:

Mean interval post-ON at baseline was 5.65 (SD 5.05) years. Mean length of follow-up by OCT was 4.57 years. There was no statistical difference in absolute or relative thinning of retinal nerve fiber layer in peripapillary area between the ON and FL eyes.

Conclusion:

This study has shown that we do not need to exclude eyes with a history of ON from longitudinal studies of neurodegeneration in MS, provided that we use data outside of the frame of acute changes post-ON. Long-term changes of peripapillary retinal nerve fiber layer in ON and FL eyes are equal.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza; neurodegenerace; oční koherenční tomograf; sítnici

Klíčová slova (EN): multiple sclerosis; neurodegeneration; optical coherence tomography; retina

Název článku: Financial distress criteria defined by clustering of longitudinal data

Autor: STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš

Rok vydání: 2016

Obor: Finance

Typ publikace: Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí (Web of Knowledge - CPCI)

Citace článku:
STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš. Financial distress criteria defined by clustering of longitudinal data. In: The 10th International Days of Statistics and Economics (MSED 2016) [online]. Praha, 08.09.2016 – 10.09.2016. Slaný : Melandrium, 2016, s. 1703–1712. ISBN 978-80-87990-10-0. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2016/article/248-Stachova-Maria-paper.pdf

Abstrakt článku:
Financial distress is a situation in which a company cannot pay or has a difficulty to pay off its financial obligations. The crucial step in each analysis of companies’ financial status is to define the criteria that would describe the financial difficulties of enterprises with high accuracy. In our analyses of financial distress of Slovak companies, three criteria are considered: (1) the equity, (2) the earnings after taxes and (3) the current ratio value. Our main goal is to investigate if it is possible to identify homogeneous clusters regarding the companies’ financial health by using the financial longitudinal data. The k-means partitioning of companies is based on time trajectories of these criteria. The clustering is made by using statistical system R and the package “kml”. The results show, that recognition of patterns in panel data set can be helpful in the process of financial distress analysis, but it is necessary to add an expert point of view as well.

Klíčová slova (CZ): finanční tíseň, shlukování longitudinálních dat, metoda k-průměrů

Klíčová slova (EN): financial distress, longitudinal data clustering, k-means partitioning

Název článku: Financial distress criteria defined by model based clustering

Autor: STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš, GERTHOFER, Michal, HELMAN, Karel.

Rok vydání: 2017

Obor: Finance

Typ publikace: Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí (Web of Knowledge - CPCI)

Citace článku:
STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš, GERTHOFER, Michal, HELMAN, Karel. Financial distress criteria defined by model based clustering. In: International Days of Statistics and Economics (MSED) [online]. Praha, 14.09.2017 – 16.09.2017. Slaný : Melandrium, Libuše Macáková, 2017, s. 1511–1520. ISBN 978-80-87990-12-4. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2017/article/28-Stachova-Maria-paper.pdf

Abstrakt článku:
In this paper we continue with our previous work that examined possibilities of the companies clustering in order to identify homogeneous clusters regarding to their financial distress. Financial distress can be described as a situation when a company cannot pay or has a difficulty to pay off its financial obligations. In our analysis we consider three criteria to define this situation: the equity, the earnings after taxes and the current ratio value. These financial indicators data were collected over a few consecutive years and thus create a longitudinal data set. We compare a model based partitioning and k-means partitioning to cluster the time trajectories of these three criteria. We use packages “mixAK” and “kml” of the statistical system R.

Klíčová slova (CZ): finanční tíseň, shlukování longitudinálních a panelových dat, modelový přístup ke shlukování

Klíčová slova (EN): financial distress, longitudinal data clustering, model based partitioning

Název článku: Fingolimod v reálné klinické praxi

Autor: TICHÁ, V., SOBÍŠEK, Lukáš, HAVRDOVÁ, E.

Rok vydání: 2017

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
TICHÁ, V., SOBÍŠEK, Lukáš, HAVRDOVÁ, E. Fingolimod v reálné klinické praxi. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, č. 2, s. 213–219. ISSN 1210-7859. DOI: https://doi.org/10.14735/amcsnn2017213 . web: http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/fingolimod-v-realne-klinicke-praxi-60567

Abstrakt článku:
Cíl:

Retrospektivní zhodnocení klinické účinnosti fingolimodu v prvním a druhém roce léčby u pacientů s aktivní roztroušenou sklerózou.

Soubor a metodika:

Jeden rok bylo léčeno 223 pacientů a 109 z nich dva roky fingolimodem. Na fingolimod bylo převedeno 126 pacientů z interferonu beta nebo glatiramer acetátu, 3 pacienti nebyli dosud léčeni a 94 pacientů bylo převedeno z natalizumabu.

Výsledky:

Četnost relapsů poklesla ve skupině pacientů převedených z interferonu beta nebo glatiramer acetátu o 72 % během prvního roku a o 64 % během prvních 2 let a ve skupině převedené z natalizumabu o 25 % v prvním roce a o 31 % během prvních 2 let. První rok léčby nemělo žádný relaps 66 % pacientů, během 2 let léčby bylo bez relapsu 50,5 % pacientů. Stabilní nebo zlepšené EDSS mělo v obou podskupinách během 1 i 2 let léčby 80 % pacientů. Potvrzenou šestiměsíční progresi EDSS nemělo 94,6 % pacientů z celé skupiny a bez známek klinické aktivity nemoci bylo v prvním roce 64,6 % a prvních 2 letech 50 % pacientů. Při wash-out periodě kratší než 63 dnů po ukončení natalizumabu se vyskytl relaps v prvních 6 měsících u 16,7 % pacientů a při wash-out periodě delší než 63 dnů u 25 % pacientů.

Závěr:

Fingolimod je účinný pro eskalaci léčby u pacientů selhávajících na Disease Modifying Drug nebo jako lék první volby u pacientů s vysokou aktivitou nemoci. Ve většině případů je účinnou alternativou léčby pro ty pacienty, kteří ukončí léčbu natalizumabem.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza, fingolimod, natalizumab, eskalace

Klíčová slova (EN): multiple sclerosis, fingolimod, natalizumab, escalation

Název článku: Firm Size Distribution in the Central European Context

Autor: ŠTAMFESTOVÁ, Petra, SOBÍŠEK, Lukáš, HNILICA, Jiří

Rok vydání: 2023

Obor: Finance

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš. Can longitudinal clustering help to define financial distress criteria? In: Applications of Mathematics and Statistics in Economics – AMSE [CD ROM]. Kutná Hora, 29.08.2018 – 02.09.2018. Prague: University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House, 2018. https://www.amse-conference.eu/old/2018/?page_id=1314

Abstrakt článku:
This article analyses the distribution of firms by size in six selected countries in 2012 and 2017. Estimates are always made for the whole economy and two subgroups of firms. We compare the Visegrad Four countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) with similar economic activities and two neighbouring economically more developed countries (Germany and Austria). As the main objective of the article, we describe the distribution of firms by verifying the validity of Zipf's law in selected economies and their sectors. The results confirm the positively skewed distribution of company sizes measured by sales revenues, but Zipf's law does not apply to the distribution of all companies by the magnitude of sales in the whole economy (or in an economic subgroup), but only to sections in the right tail of the distribution (companies with higher turnover within the whole economy), which is in line with numerous research studies. Implications for Central European audience: This article attempts to contribute to the state of the art of firm size distribution in two ways. Firstly, it reviews a wide range of research studies looking into the existence of power laws in firm size distribution. Secondly, it analyses the distribution of firms by size in six selected Central European countries in 2012 and 2017, where four sample countries were burdened with interrupted business activities during a communist regime (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia), and two countries are their neighbours not exposed to changes in the political regime (Germany and Austria).

Klíčová slova (CZ): rozdělení velikosti firmy, mocninný zákon, Zipfův zákon

Klíčová slova (EN): firm size distribution, power law, Zipf's law

Název článku: Identification of multiple sclerosis patients at highest risk of cognitive impairment using an integrated brain magnetic resonance imaging assessment approach

Autor: UHER, Tomáš, VANĚČKOVÁ, Manuela, SORMANI, M. T., KRÁSENSKÝ, Jan, SOBÍŠEK, Lukáš, BLÁHOVÁ DUŠÁNKOVÁ, J., SEIDL, Zdeněk, HAVRDOVÁ, Eva, KALINČIK, Tomáš, BENEDICT, R. H. B., HORÁKOVÁ, Dana

Rok vydání: 2017

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
UHER, Tomáš, VANĚČKOVÁ, Manuela, SORMANI, M. T., KRÁSENSKÝ, Jan, SOBÍŠEK, Lukáš, BLÁHOVÁ DUŠÁNKOVÁ, J., SEIDL, Zdeněk, HAVRDOVÁ, Eva, KALINČIK, Tomáš, BENEDICT, R. H. B., HORÁKOVÁ, Dana. Identification of multiple sclerosis patients at highest risk of cognitive impairment using an integrated brain magnetic resonance imaging assessment approach. European Journal of Neurology [online]. 2017, roč. 24, č. 1, s. 292–301. ISSN 1351-5101. DOI: https://doi.org/10.1111/ene.13200

Abstrakt článku:
Background and purpose

While impaired cognitive performance is common in multiple sclerosis (MS), it has been largely underdiagnosed. Here a magnetic resonance imaging (MRI) screening algorithm is proposed to identify patients at highest risk of cognitive impairment. The objective was to examine whether assessment of lesion burden together with whole brain atrophy on MRI improves our ability to identify cognitively impaired MS patients.

Methods

Of the 1253 patients enrolled in the study, 1052 patients with all cognitive, volumetric MRI and clinical data available were included in the analysis. Brain MRI and neuropsychological assessment with the Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis were performed. Multivariable logistic regression and individual prediction analysis were used to investigate the associations between MRI markers and cognitive impairment. The results of the primary analysis were validated at two subsequent time points (months 12 and 24).

Results

The prevalence of cognitive impairment was greater in patients with low brain parenchymal fraction (BPF) (<0.85) and high T2 lesion volume (T2-LV) (>3.5 ml) than in patients with high BPF (>0.85) and low T2-LV (<3.5 ml), with an odds ratio (OR) of 6.5 (95% CI 4.4–9.5). Low BPF together with high T2-LV identified in 270 (25.7%) patients predicted cognitive impairment with 83% specificity, 82% negative predictive value, 51% sensitivity and 75% overall accuracy. The risk of confirmed cognitive decline over the follow-up was greater in patients with high T2-LV (OR 2.1; 95% CI 1.1–3.8) and low BPF (OR 2.6; 95% CI 1.4–4.7).

Conclusions

The integrated MRI assessment of lesion burden and brain atrophy may improve the stratification of MS patients who may benefit from cognitive assessment.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza, magnetická rezonance, disabilita, prediktory, mozková atrofie, léze

Klíčová slova (EN): multiple sclerosis, magnetic resonance imaging, disability, predictors, brain atrophy, lesions

Název článku: Innate Immune System and Multiple Sclerosis. Granulocyte Numbers are Reduced in Patients Affected by Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis during the Remission Phase

Autor: PAVELEK, Zbyšek, AGNELUCCI, Francesco, SOUČEK, Ondřej, KREJSEK, Jan, SOBÍŠEK, Lukáš, KLÍMOVÁ, Blanka, ŠARLÁKOVÁ, Jana, HALÚSKOVÁ, Simona, KUČA, Kamil, VALIŠ, Martin

Rok vydání: 2020

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
PAVELEK, Zbyšek, AGNELUCCI, Francesco, SOUČEK, Ondřej, KREJSEK, Jan, SOBÍŠEK, Lukáš, KLÍMOVÁ, Blanka, ŠARLÁKOVÁ, Jana, HALÚSKOVÁ, Simona, KUČA, Kamil, VALIŠ, Martin. Innate Immune System and Multiple Sclerosis. Granulocyte Numbers are Reduced in Patients Affected by Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis during the Remission Phase. J. Clin Med., 2020, roč. 9, číslo 5, s. 1468.

Abstrakt článku:
BACKGROUND:

Multiple sclerosis (MS) is a neurodegenerative disease that affects the central nervous system. The cause of MS is still unknown, and the role of innate immunity is still poorly understood.

OBJECTIVE:

The goal of this study was to understand whether, compared to healthy controls, the elements of innate immunity are altered in the blood of MS patients in the remitting phase.

METHODS:

A total of 77 naïve MS patients and 50 healthy controls were included in this cohort study. Peripheral blood samples were collected and analyzed. All the calculations were performed with the statistical system R (r-project.org).

RESULTS:

The results showed that MS patients had significantly lower relative representations of granulocytes than healthy controls, while the relative representations of monocytes remained unchanged. CD64- and PD-L1-positive granulocytes exhibited a nonsignificant decreasing trend, while granulocytes with other membrane markers remained noticeably unchanged.

CONCLUSION:

The results of this study suggest that studies of the causes of MS and its treatment should also be focused on the elements of the innate immune response.

Klíčová slova (CZ): CD64, PD-L1, granulocyty, monocyty, roztroušená skleróza, relaps-remitentní

Klíčová slova (EN): CD64, PD-L1, granulocytes, monocytes, multiple sclerosis, relapsing-remitting

Název článku: Interpretation of brain volume increase in multiple sclerosis

Autor: UHER, Tomas, BERGSLAND, Niels, KRASENSKY, Jan, DWYER, Michael G., ANDELOVA, Michaela, SOBISEK, Lukas, KUBALA HAVRDOVA, Eva, HORAKOVA, Dana, ZIVADINOV, Robert, VANECKOVA, Manuela

Rok vydání: 2020

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
UHER, Tomas, BERGSLAND, Niels, KRASENSKY, Jan, DWYER, Michael G., ANDELOVA, Michaela, SOBISEK, Lukas, KUBALA HAVRDOVA, Eva, HORAKOVA, Dana, ZIVADINOV, Robert, VANECKOVA, Manuela. Interpretation of brain volume increase in multiple sclerosis. J. Neuroimaging, 2020, číslo: 00, s. 1-7.

Abstrakt článku:
BACKGROUND:

A high variability of brain MRI volume change measurement renders challenging its interpretation in multiple sclerosis (MS). Occurrence and clinical relevance of observed apparent brain volume increase (BVI) in MS patients have not been investigated yet. The objective was to quantify the prevalence and factors associated with BVI.

METHODS:

We examined 366 MS patients (2,317 scans) and 44 controls (132 scans). Volumetric analysis of brain volume changes was performed by SIENA and ScanView. BVI was defined as brain volume change >0%. We compared characteristics of patients with and without BVI.

RESULTS:

BVI was found in 26.3% (from 1,951) longitudinal scans (SIENA). If BVI occurred, a probability that BVI will be repeated consecutively more than or equal to two times was 15.9%. The repeated BVI was associated with clinical disease activity in 50% of cases. BVI was associated with shorter time and lower T2 lesion volume increase between two MRI scans, and higher normalized brain volume (all P < .0001). A proportion of scans with BVI was higher when analyzed by ScanView (35.3%) and in controls (36.4% by SIENA).

CONCLUSION:

BVI occurs in a great proportion of MR scans over short‐term follow‐up and is not associated with disease stabilization. Although BVI can be caused by several factors, the results indicate that measurement error may contribute to BVI in the majority of cases. Clinicians should be aware of the frequent occurrence of apparent BVI, interpret brain volume changes in MS patients with great caution, and use methods with precise quantification of brain volume changes.

Klíčová slova (CZ): atrofie mozku, interpretace, MRI, roztroušená skleróza, zvýšení objemu

Klíčová slova (EN): Brain atrophy, interpretation, MRI, multiple sclerosis, volume increase

Název článku: Is no evidence of disease activity an achievable goal in MS patients on intramuscular interferon beta-1a treatment over long-term follow-up?

Autor: UHER, Tomáš, HAVRDOVÁ, Eva, SOBÍŠEK, Lukáš, KRÁSENSKÝ, Jan, VANĚČKOVÁ, Manuela, SEIDL, Zdeněk, TÝBLOVÁ, Michaela, RAMASAMY, Deepat, ZIVADINOV, Robert, HORÁKOVÁ, Dana

Rok vydání: 2017

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
UHER, Tomáš, HAVRDOVÁ, Eva, SOBÍŠEK, Lukáš, KRÁSENSKÝ, Jan, VANĚČKOVÁ, Manuela, SEIDL, Zdeněk, TÝBLOVÁ, Michaela, RAMASAMY, Deepat, ZIVADINOV, Robert, HORÁKOVÁ, Dana. Is no evidence of disease activity an achievable goal in MS patients on intramuscular interferon beta-1a treatment over long-term follow-up? Multiple Sclerosis Journal [online]. 2017, roč. 23, č. 2, s. 242–252. ISSN 1352-4585. DOI: https://doi.org/10.1177/1352458516650525

Abstrakt článku:
Background:

No evidence of disease activity (NEDA) has been proposed as a new treatment goal in multiple sclerosis (MS). NEDA-3 status is defined as the absence of magnetic resonance imaging (MRI; new/enlarging/enhancing lesions and increased whole brain volume loss in NEDA-4) and clinical disease activity.

Objectives:

To investigate the persistence of NEDA status over long-term follow-up in MS patients treated with weekly intramuscular interferon beta-1a.

Methods:

We included 192 patients after the first demyelinating event suggestive of MS, that is, clinically isolated syndrome (CIS) and 162 relapsing-remitting MS (RRMS) patients.

Results:

NEDA-3 status was observed in 40.1% of CIS and 20.4% of RRMS patients after 1 year. After 4 years, 10.1% of CIS patients had NEDA-3 status. After 10 years, none of the RRMS patients had NEDA-3 status. Only 4.6% of CIS and 1.0% of RRMS patients maintained NEDA-4 status after 4 years. Loss of NEDA-3 status after the first year was associated with a higher risk of disability progression (hazard ratio (HR) = 2.3–4.0; p = 0.005–0.03) over 6 years.

Conclusions:

Despite intramuscular interferon beta-1a treatment, loss of NEDA status occurred in the vast majority of individuals. Loss of NEDA status during the first year was associated with disability progression over long-term follow-up; however, specificity for individual patient was low.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza, žádná aktivita nemoci, interferony, magnetická rezonance, atrofie mozku

Klíčová slova (EN): multiple sclerosis, no evidence of disease activity, interferons, magnetic resonance imaging, brain atrophy

Název článku: Lapse Prediction Using Penalized Logistic Regression

Autor: SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária, KRÁľ, Pavol.

Rok vydání: 2017

Obor: Finance

Typ publikace: Články v časopise - recenzované

Citace článku:
SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária, KRÁľ, Pavol. Lapse Prediction Using Penalized Logistic Regression. FORUM STATISTICUM SLOVACUM, 2017, roč. 13, č. 1, s. 19-30. http://ssds.sk/sk/fss/fss201701/

Abstrakt článku:
The aim of our contribution is to estimate penalized regression models indicating policy lapses two years after inception. Our models are built on real customer’s data set provided by a Czech insurance company. Important lapse factors determined by a fitted lapse model may be used to create a commission strategy. Further, they can be integrated into the underwriting process in terms of the insurer’s refusal to conclude a contract with a customer with a high lapse probability. The models can serve as a benchmark to evaluate the overall performance as well as the performance of subgroups of policies in the company.

Klíčová slova (CZ): benchmark, penalizovaná logistická regrese, predikce stornovosti

Klíčová slova (EN): benchmark, penalized logistic regression, lapse prediction

Název článku: Lymphocyte populations and their change during five-year glatiramer acetate treatment

Autor: PAVELEK, Zbyšek, VYŠATA, Oldřich, SOBÍŠEK, Lukáš, KLÍMOVÁ, Blanka, ANDRÝS, Ctirad, VOKURKOVÁ, Doris, MAZUROVÁ, Radka, ŠŤOURAČ, Pavel, VALIŠ, Martin.

Rok vydání: 2018

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
PAVELEK, Zbyšek, VYŠATA, Oldřich, SOBÍŠEK, Lukáš, KLÍMOVÁ, Blanka, ANDRÝS, Ctirad, VOKURKOVÁ, Doris, MAZUROVÁ, Radka, ŠŤOURAČ, Pavel, VALIŠ, Martin. Lymphocyte populations and their change during five-year glatiramer acetate treatment. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2018. roč. 52, Číslo: 5: s. 587– 592.

Abstrakt článku:
Background

The goal of this study was to determine the characteristics that are affected in patients treated with glatiramer acetate (GA).

Methods

A total of 113 patients were included in this study. Patients were treated with glatiramer acetate (subcutaneous injection, 20 mg, each day). Peripheral blood samples were obtained just prior to treatment as well as 5 years after GA treatment. All the calculations were performed with the statistical system R (r-project.org).

Results

After 5 years of treatment, a significant decrease was found in the absolute and relative CD3+/CD69+ counts, the absolute and relative CD69 counts, the relative CD8+/CD38+ count and the relative CD38 count. A significant increase was found in the absolute and relative CD5+/CD45RA+ counts and the absolute CD5+/CD45RO+ count after 5 years of treatment.

Conclusion

This study presents some parameters that were affected by long-term GA treatment.

Klíčová slova (CZ): Roztroušená skleróza, lymfocyty, Glatiramir acetát, parametry, léčba

Klíčová slova (EN): Multiple sclerosis, Lymphocytes, Glatiramer acetate, Parameters, Treatment

Název článku: Metody shlukové analýzy založené na Bayesově větě

Autor: SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária

Rok vydání: 2012

Obor:

Typ publikace: Články v časopise - recenzované

Citace článku:
SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária. Metody shlukové analýzy založené na Bayesově větě. Forum Statisticum Slovacum. 2012, roč. VIII, č. 7, s. 173–180. ISSN 1336-7420

Abstrakt článku:
Úlohou zhlukovej analýzy dát, alebo skrátene zhlukovania, je zatriedenie jednotlivých objektov do navzájom disjunktných skupín (zhlukov) tak, aby objekt bol viac podobný ostatným objektom v rámci jedného zhluku, ako objektom vo zvyšných zhlukoch.

Metódy zhlukovania môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: modelový prístup model-based a prístup založený na matici vzdialenosti/podobnosti distance-based (napr. hierarchické zhlukovanie, alebo metóda k-means). Metódy založené na matici vzdialenosti/podobnosti popisuje napr. Řezanková [13]. Bayesovské zhlukovanie modeluje dáta ako zmes latentných tried (ďalej iba tried).

Oproti metódam, ktoré priraďujú jednotlivé objekty jednoznačne do tried (ako sú metódy zhlukovej analýzy pre pevné zhlukovanie), bayesovský modelový prístup hľadá v dátach latentné triedy, ktoré čo „najlepšie“ charakterizujú príslušné objekty. Namiesto jednoznačného priradenia je pre objekty odhadnutá pravdepodobnosť príslušnosti k jednotlivým triedam. Pod pojmem trieda sa ukrýva parametrizované pravdepodobnostné rozdelenie.

V príspevku popisujeme všeobecný model latentných tried. Parametre modelu je možné odhadnúť dvomi prístupmi, pomocou naivného bayesovského klasifikátora, alebo pomocou bayesovských sietí [3]. Z dôvodu výrazne nižšej výpočtovej náročnosti je v štatistickom softvéri AutoClass, LatentGold a vo vybraných balíčkoch systému R aplikovaný prvý prístup. Tento prístup v článku popisujeme a ďalej sa zaoberáme špecifikáciami modelov implementovaných vo vymenovaných programov a ich využiteľnosť na rôzne typy dátových množín.

Klíčová slova (CZ): AutoClass, latent gold, R softvér, shluková analýza, Bayesova věta

Klíčová slova (EN): AutoClass, latent gold, R software, cluser analysis, Bayes theorem

Název článku: Monitoring of Lymphocyte Populations During Treatment with Interferon-β-1b to Predict Multiple Sclerosis Disability Progression.

Autor: VALIŠ, Martin, VYŠATA, Oldřich, SOBÍŠEK, Lukáš, KLÍMOVÁ, Blanka, ANDRÝS, Ctirad, VOKURKOVÁ, Doris, PAVELEK, Zbyšek.

Rok vydání: 2019

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
VALIŠ, Martin, VYŠATA, Oldřich, SOBÍŠEK, Lukáš, KLÍMOVÁ, Blanka, ANDRÝS, Ctirad, VOKURKOVÁ, Doris, PAVELEK, Zbyšek. Monitoring of Lymphocyte Populations During Treatment with Interferon-β-1b to Predict Multiple Sclerosis Disability Progression. Journal of Interferon & Cytokine Research, 2019, roč. 39, č. 3, s. 164 – 173.

Abstrakt článku:
The authors aim to understand how lymphocyte populations could predict the course of multiple sclerosis (MS) in people treated with interferon-β (IFN-β). Twenty-five male patients and 72 female patients were analyzed in the study. Peripheral blood samples were taken before and 5 years after the treatment with IFN-β. Lymphocyte subsets were analyzed by flow cytometry. The authors compared lymphocyte parameters between confirmed sustained progression (CSP) and non-CSP groups by using Welch's one-way analysis of means or a chi-square test of independence. A penalized (lasso) logistic regression model was fitted to identify the combination of lymphocyte parameters for potential biomarkers. The combination of lymphocyte counts, relative CD3+/CD25+ cells, absolute CD8 T cells, absolute CD8+/CD38+ cells, absolute CD38+ cells, and relative CD5+/CD19+ cells was identified as potential biomarker for the IFN-β treatment to monitor MS development in relation to CSP. The results suggest that other biomarkers aid in patient observation, predict a favorable outcome, and assist in the decision-making process for the early therapy escalation

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza, interferon- β, biomarkery, lymfocyty

Klíčová slova (EN): multiple sclerosis, interferon-β, biomarkers, lymphocytes

Název článku: Multiple sclerosis and immune system biomarkers: Novel comparison in glatiramer acetate and interferon beta-1a-treated patient groups

Autor: PAVELEK, Zbyšek, NOVOTNÝ, Michal, SOUČEK, Ondřej, atd.

Rok vydání: 2021

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
PAVELEK, Zbyšek, NOVOTNÝ, Michal, SOUČEK, Ondřej, KREJSEK, Jan, SOBÍŠEK, Lukáš, SEJKOROVÁ, Ilona, MASOPUST, Jiří, KUCA, Kamil, VALIŠ, Martin, KLÍMOVÁ, Blanka, ŠŤOURAČ, Pavel. Multiple sclerosis and immune system biomarkers: Novel comparison in glatiramer acetate and interferon beta-1a-treated patient groups. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 2021, roč. 53, https://doi.org/10.1016/j.msard.2021.103082.

Abstrakt článku:
Background:
Multiple sclerosis (MS) is a chronic, demyelinating disease of the central nervous system (CNS). T cells and B lymphocytes are involved in the development of this disease.

Methods:
The following biomarkers were determined in peripheral blood in 28 patients treated with glatiramer acetate (GA) and 21 patients treated with interferon beta 1-a (IFN): IL-10, BAFF, Mx1, IgG, IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4 (at baseline and after 6 months of treatment). All participants had confirmed MS diagnosis.

Objectives:
The primary objective is to assess a percentual change of biomarkers after 6 months since the first-line treatment initiation with GA or IFN. The secondary objective is to explore correlations between the baseline biomarkers‘ values (levels).

Results:
A positive trend was observed in the increase in IL-10 concentration by 30.33 % (IFN) and by 15.65 % (GA). In the IFN group, we observed a statistically significant increase in the BAFF protein concentration by 29.9% (P < 0.001). We found that Mx1 protein levels did not change with the administration of GA, which can be explained by the different mechanisms of action of GA. The serum levels of IgG immunoglobulins and both IgG1 and IgG4 subclasses in both groups of patients were increased. Thus, our data were in accordance with the generally accepted assumption that both IFN and GA are capable of modulating the B cell system.

Conclusions:
Our results suggest that treatment with IFN and GA has a more pronounced influence on the B cell system of MS.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza, BAFF, IL-10, Mx1, IgG, Glatiramer Acetát, Interferon beta-1a

Klíčová slova (EN): multiple sclerosis, BAFF, IL-10, Mx1, IgG, Glatiramer Acetate, Interferon beta-1a

Název článku: One-Year Results of Fixed Aflibercept Treatment Regime in Type 3 Neovascularization.

Autor: ERNEST, Jan, MANETHOVÁ, Kateřina, KOLÁŘ, Petr, SOBÍŠEK, Lukáš, SACCONI, Riccardo, QUERQUES, Giuseppe.

Rok vydání: 2020

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
ERNEST, Jan, MANETHOVÁ, Kateřina, KOLÁŘ, Petr, SOBÍŠEK, Lukáš, SACCONI, Riccardo, QUERQUES, Giuseppe. One-Year Results of Fixed Aflibercept Treatment Regime in Type 3 Neovascularization. Ophthalmologica, 2020, roč. 243, č. 1, s. 58 – 65.

Abstrakt článku:
Purpose
To evaluate the effect of intravitreal aflibercept injections in treatment-naive type 3 neovascularization using a fixed treatment regime during the first year of therapy.
Methods
Fourteen eyes of 14 patients diagnosed with type 3 neovascularization were studied. All patients were treated with intravitreal aflibercept injections using a fixed treatment regime of 3 consecutive monthly dosages followed by 2-month interval injections. Results were assessed after a 12-month follow-up period. Changes of best corrected visual acuity (BCVA), central retinal thickness (CRT), central macular volume (CMV), and retinal pigment epithelium (RPE) atrophy at fundus autofluorescence and infrared reflectance images were recorded and analyzed.
Results
BCVA improved from 60.3 ± 11.7 ETDRS letters at the baseline to 70.9 ± 10.3 ETDRS letters at 12-months follow-up (p = 0.036). Also, CRT and CMV statistically improved after the treatment (from 425 ± 117 to 308 ± 117 µm [p = 0.031] and from 9.52 ± 1.90 to 8.29 ± 0.95 mm3 [p = 0.073], respectively). In 4 patients, development and progression of RPE atrophy were observed, and it was associated with the presence of serous pigment epithelium detachment at the baseline. Furthermore, the development of a fibrotic lesion eccentric to the fovea was observed in 5 patients, without significant impairment of BCVA (p = 0.290).
Conclusion
Intravitreal aflibercept administered in a fixed treatment regime during the first year of therapy may be effective for the improvement and stabilization of BCVA in eyes with type 3 neovascularization. However, RPE atrophy and subretinal/intraretinal fibrosis can develop during the treatment.

Klíčová slova (CZ): aflibercept, degenerace makuly spojení stárnutím, anit-VEGF, optická koherenční tomografie, retinální angiomatózní proliferace, neovaskularizace typu

Klíčová slova (EN): aflibercept, age-related macular degeneration, anti-VEGF, optical coherence tomography, retinal angiomatous proliferation, type 3 neovascularization

Název článku: Ovlivňují iniciální klinické symptomy výsledný stav pacientů s ischemickým iktem a rekanalizační léčbou?

Autor: Halúsková S, Herzig R, Krajíčková D, Hamza A, Krajina A, Chovanec V, Lojík M, Raupach J, Renc O, Šimůnek L, Vítková E, Sobíšek L, Vališ M

Rok vydání: 2021

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
Halúsková S, Herzig R, Krajíčková D, Hamza A, Krajina A, Chovanec V, Lojík M, Raupach J, Renc O, Šimůnek L, Vítková E, Sobíšek L, Vališ M. Ovlivňují iniciální klinické symptomy výsledný stav pacientů s ischemickým iktem a rekanalizační léčbou? Cesk Slov Neurol N 2021; 84/117(5): 456–64. doi: 10.48095/cccsnn2021456.

Abstrakt článku:
Cíl:
Cílem bylo posoudit závislost 90denního výsledného klinického stavu na úvodních symptomech ischemické CMP (iCMP) u pacientů léčených intravenózní trombolýzou (IVT) a/nebo endovaskulární terapií (EVT).

Soubor a metodika:
V retrospektivní observační jednocentrové studii jsme v souboru 809 pacientů s iCMP léčených IVT a/nebo EVT zkoumali vliv iniciálních symptomů iCMP, dosažených časů a stupně rekanalizace na 90denní výsledný klinický stav.

Výsledky:
Ve skupině IVT byly jako významné negativní prediktory dobrého 90denního výsledného klinického stavu identifikovány věk (poměr šancí [OR] = 0,94, 95% interval spolehlivosti [CI]: 0,91–0,96), vstupní neurologický deficit (OR = 0,91, 95% CI: 0,86–0,96) a přítomnost parézy končetin (OR = 0,51, 95% CI: 0,25–0,97). Ve skupině EVT (± IVT) byly věk (OR = 0,93, 95% CI: 0,91–0,95) a iniciální neurologický deficit (OR = 0,84, 95% CI: 0,80–0,89) identifikovány jako významné negativní prediktory a úspěšná rekanalizace (OR = 4,31, 95% CI: 2,44–7,81) jako významný pozitivní prediktor dobrého 90denního výsledného klinického stavu (ve všech případech p < 0,05).

Závěry:
Naše výsledky prokázaly, že přítomnost parézy končetin byla spojena s horším výsledným klinickým stavem u pacientů léčených pouze IVT, zatímco přítomnost dalších symptomů iCMP neměla vliv na 90denní výsledný klinický stav u pacientů s rekanalizační léčbou.

Klíčová slova (CZ): endovaskulární terapie, intravenózní trombolýza, akutní ischemická cévní mozková příhoda, klinické symptomy, výsledný klinický stav

Klíčová slova (EN): acute ischemic stroke, clinical symptoms, intravenous thrombolysis, endovascular therapy, clinical outcome

Název článku: Porovnanie metód DBSCAN a CLARA na reálných dátach

Autor: MACKOVIČOVÁ, Lenka, SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária

Rok vydání: 2011

Obor: Finance

Typ publikace: Články v časopise - recenzované

Citace článku:
MACKOVIČOVÁ, Lenka, SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária. Porovnanie metód DBSCAN a CLARA na reálných dátach. Forum Statisticum Slovacum. 2011, roč. 7, č. 7, s. 124–129. ISSN 1336-7420

Abstrakt článku:
The central task of this paper is to present two different clustering algorithms, namely CLARA (based on PAM) and DBSCAN algorithms. Both methods were used on real data set comes from Czech insurance company. These analyses were made using R software and its packages cluster, fpc a and lattice.

Klíčová slova (CZ): algorutmus DBSCAN, algoritmus PAM, algoritmus CLARA, shluková analýza

Klíčová slova (EN): DBSCAN algorithm, PAM algorithm, CLARA algorithm, cluster analysis

Název článku: Predikcia predčasného ukončenia poistnej zmluvy pomocou podmienených stromových štruktúr.

Autor: STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš

Rok vydání: 2013

Obor: Finance

Typ publikace: Články v časopise - recenzované

Citace článku:
STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš. Predikcia predčasného ukončenia poistnej zmluvy pomocou podmienených stromových štruktúr. Forum statisticum slovacum. 2013, roč. 9, č. 7, s. 201–206. ISSN 1336-7420

Abstrakt článku:
We estimate lapse prediction models built on real customer’s data set, that comes from a Czech insurance company. We focused on conditional inference tree-based models and compared these models with classification tree model (CART) and Breiman’s random forest.

Klíčová slova (CZ): model odhadu předčasného ukončení smlouvy, klasifikační modely rozhodovacích stromů, podmíněné klasifikační struktury

Klíčová slova (EN): lapse prediction model, classification, conditional inference forest

Název článku: Quantification of Gait Abnormalities in Healthy-Looking Multiple Sclerosis Patients (with Expanded Disability Status Scale 0-1.5)

Autor: NOVOTNÁ, K., SOBÍŠEK, Lukáš, HORÁKOVÁ, D., HAVRDOVÁ, E., LIZROVA PREININGEROVA, J.

Rok vydání: 2016

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
NOVOTNÁ, K., SOBÍŠEK, Lukáš, HORÁKOVÁ, D., HAVRDOVÁ, E., LIZROVA PREININGEROVA, J. Quantification of Gait Abnormalities in Healthy-Looking Multiple Sclerosis Patients (with Expanded Disability Status Scale 0-1.5). European Neurology [online]. 2016, roč. 76, č. 3–4, s. 99–104. ISSN 0014-3022. DOI: https://doi.org/10.1159/000448091. Dostupné také z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27497974

Abstrakt článku:
BACKGROUND:

Gait impairment is a common symptom in multiple sclerosis (MS) patients, but there is a lack of evidence about gait performance in the group of MS patients with no apparent disability. The aim of our study was to evaluate gait characteristics in MS patients with no apparent impairment of walking and with an Expanded Disability Status Scale (EDSS 0-1.5), and to determine whether any abnormalities are detectable by common clinical tests.

METHODS:

This was an observational study of 64 MS patients with an EDSS 0-1.5 and 47 age- and sex-matched healthy controls. We measured their performance in the timed 25-foot walk test (T25FWT) and the 2-minute walk test (2MWT). The spatiotemporal parameters of gait were measured using a GAITRite instrument.

RESULTS:

MS patients with no apparent disability (EDSS 0-1.5) performed worse in T25FWT and 2MWT than normal controls. During the self-selected walking speed test on GAITRite, MS patients had a prolonged double support phase, and during the fast walking speed test, they had lower cadence and decreased step length.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza, chůze, chůzové testy, disabilita

Klíčová slova (EN): multiple sclerosis, gait, walking tests, disability

Název článku: Serum lipid profile changes predict neurodegeneration in interferon-ß1a-treated multiple sclerosis patients.

Autor: UHER, Tomáš, FELLOWS, Kelly, HORÁKOVÁ, Dana, ZIVADINOV, Robert, VANĚČKOVÁ, Manuela, SOBÍŠEK, Lukáš, TÝBLOVÁ, Michaela, SEIDL, Zdeněk, KRÁSENSKÝ, Jan, BERGSLAND, Niels, WEINSTOCK-GUTTMAN, Bianca, HAVRDOVÁ, Eva, RAMANATHAN, Murali.

Rok vydání: 2017

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
UHER, Tomáš, FELLOWS, Kelly, HORÁKOVÁ, Dana, ZIVADINOV, Robert, VANĚČKOVÁ, Manuela, SOBÍŠEK, Lukáš, TÝBLOVÁ, Michaela, SEIDL, Zdeněk, KRÁSENSKÝ, Jan, BERGSLAND, Niels, WEINSTOCK-GUTTMAN, Bianca, HAVRDOVÁ, Eva, RAMANATHAN, Murali. Serum lipid profile changes predict neurodegeneration in interferon-ß1a-treated multiple sclerosis patients. Journal of Lipid Research [online]. 2017, roč. 58, č. 2. 40 s. ISSN 0022-2275. DOI: https://doi.org/10.1194/jlr.M072751

Abstrakt článku:
The purpose of this work was to determine whether changes in cholesterol profiles after interferon-β (IFN-β)1a treatment initiation following the first demyelinating event suggestive of multiple sclerosis are associated with clinical and MRI outcomes over 4 years. A group of 131 patients (age: 27.9 ± 7.8 years, 63% female) with serial 3-monthly clinical and 12-monthly MRI follow-ups over 4 years were investigated. Serum cholesterol profiles, including total cholesterol (TC), HDL cholesterol (HDL-C), and LDL cholesterol (LDL-C) were obtained at baseline, 1 month, 3 months, and every 6 months thereafter. IFN-β1a initiation caused rapid decreases in serum HDL-C, LDL-C, and TC within 1 month of IFN-β1a initiation (all P < 0.001) that returned slowly toward baseline. In predictive mixed model analyses, greater percent decreases in HDL-C after 3 months of IFN-β1a treatment initiation were associated with less brain atrophy over the 4 year time course, as assessed by percent brain volume change (P < 0.001), percent gray matter volume change (P < 0.001), and percent lateral ventricle volume change (P = 0.005). Decreases in cholesterol biomarkers following IFN-β1a treatment are associated with brain atrophy outcomes over 4 years. Pharmacological interventions targeting lipid homeostasis may be clinically beneficial for disrupting neurodegenerative processes.

Klíčová slova (CZ): cholesterol, léčebná terapie, HDL, zánět, LDL, roztroušená skleróza

Klíčová slova (EN): cholesterol, drug therapy, HDL, inflammation, LDL, multiple sclerosis

Název článku: Srovnání metod pro redukci dimenzionality aplikovaných na ordinální proměnné

Autor: SOBÍŠEK, Lukáš, ŘEZANKOVÁ, Hana

Rok vydání: 2011

Obor:

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (seznam RVVI)

Citace článku:
SOBÍŠEK, Lukáš, ŘEZANKOVÁ, Hana. Srovnání metod pro redukci dimenzionality aplikovaných na ordinální proměnné. Acta Oeconomica Pragensia. 2011, roč. 19, č. 1, s. 3–19. ISSN 0572-3043

Abstrakt článku:
The data from questionnaires surveys are usually characterized by a great amount of ordinal variables. For multivariate analysis, it is suitable to reduce dimensionality of a task. The aim of this paper is comparison of the results obtained by the analysis of data files with ordinal variables by means of selected methods for dimensionality reduction. The results are in the form of values of individual components (e.g. factor loadings). For the better interpretation and comparability, they were consequently analyzed by fuzzy clustering. On the basis of the obtained clusters of variables we determined the optimal number of dimensions. We applied silhouette and Dunn’s partition coefficients. Further, we tried to merge the results received by individual methods on the basis of technique sCSPA (soft version of cluster-based similarity partitioning algorithm). We considered different groups of methods and searched the best solution. The problems are illustrated by means of two real data files obtained from questionnaires surveys.

Klíčová slova (CZ): redukce dimenzionality, diskrétní faktorová analýza, kategoriální analýza hlavních komponent, vícerměrné škálování, modely latetních tříd, fuzzy shluková analýza

Klíčová slova (EN): dimensionality reduction, discrete factor analysis, categorical principal component analysis, multidimensional scaling, latent class models, fuzzy cluster analysis

Název článku: Srovnání účinnosti subkutánně podávaného interferonu β-1a 44 μg, dimetyl fumarátu a fingolimodu v reálné klinické praxi – multicentrická observační studie

Autor: PAVELEK, Zbyšek, SOBÍŠEK, Lukáš, HORÁKOVÁ, Dana, VALIŠ, Martin.

Rok vydání: 2018

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
PAVELEK, Zbyšek, SOBÍŠEK, Lukáš, HORÁKOVÁ, Dana, VALIŠ, Martin. Srovnání účinnosti subkutánně podávaného interferonu β-1a 44 μg, dimetyl fumarátu a fingolimodu v reálné klinické praxi – multicentrická observační studie. Cesk Slov Neurol N, 2018. roč. 81, Číslo: 114(4): s. 457– 465.

Abstrakt článku:
Úvod:
Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé a neurodegenerativní onemocnění postihující CNS. Mezi etablované léky pro relaps-remitentní RS (RR RS) patří interferon (IFN) β-1a44 μg, dimetyl fumarát (DMF) a fingolimod. Cílem projektu, resp. výstupem z analýzy z registru ReMuS, bylo srovnat účinnost subkutánně podávaného IFN β-1a 44 μg, DMF a fingolimodu u pacientů s RR RS, u nichž byla zahájena tato léčba do 90 dní od počátku relapsu, v reálné klinické praxi v ČR.

Soubor a metodika:
Do projektu bylo zahrnuto celkem 279 pacientů s RR RS, kteří prodělali při léčbě 1. linie (IFN β-1a 22 μg 3× týdně, IFN β-1a 30 μg 1× týdně , IFN β-1b 250 μg obden, teriflunomid 14 mg denně, glatiramer acetát 20 mg denně nebo glatiramer acetát 40 mg 3× týdně) jeden relaps a kterým byla léčba změněna buď na IFN β-1a 44 μg nebo DMF či fingolimod. Sledovanými parametry byly roční počet relapsů (annualized relapse rate; ARR), doba do dalšího relapsu, zastoupení pacientů bez relapsu a změna Expanded Disability Status Scale (EDSS) po roce od změny léčby u jednotlivých preparátů.

Výsledky:
Po změně terapie došlo u všech třech sledovaných preparátů během roční observace k signifikantnímu zlepšení analyzovaných parametrů. Při porovnání skupiny pacientů s léčbou IFN β-1a 44 μg (83 pa cientů) vs. fingolimod nebo DMF (196 pa cientů) bylo ve druhé skupině významnější zlepšení v parametru ARR a změna EDSS. Po spárování pacientů na terapii IFN β-1a 44 μg se skupinou léčenou DMF nebo fingolimodem v poměru 1 : 1 metodou propensity score matching (83 vs. 83 pacientů) zůstal signifi kantní vliv na zlepšení sledovaných parametrů před změnou terapie a po ní v obou skupinách, neprokázali jsme ale již signifikantní rozdíl efektu mezi skupinami.

Závěr: IFN β-1a 44 μg, DMF i fingolimod prokázaly svou účinnost v rámci eskalace léčby na vybrané skupině pacientů v parametrech změna EDSS a čas do dalšího relapsu.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza, interferon β-1a 44 μg, dimetyl fumarát, fingolimod

Klíčová slova (EN): Multiple sclerosis, interferon β-1a 44 μg, dimethyl fumarate, fingolimod

Název článku: Thalamic Iron Differentiates Primary-Progressive and Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis.

Autor: BURGETOVÁ, A., DUŠEK. P., VANĚČKOVÁ, M., HORÁKOVÁ, D., LANGKAMMER, C., KRÁSENSKÝ, J., SOBÍŠEK, L., MATRAS, P., MAŠEK, M., SEIDL, Z.

Rok vydání: 2017

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
BURGETOVÁ, A., DUŠEK. P., VANĚČKOVÁ, M., HORÁKOVÁ, D., LANGKAMMER, C., KRÁSENSKÝ, J., SOBÍŠEK, L., MATRAS, P., MAŠEK, M., SEIDL, Z. Thalamic Iron Differentiates Primary-Progressive and Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Americal Journal of Neuroradiology. 2017, roč. 38, č.6 , s. 1079-1086. DOI: https://doi.org/10.3174/ajnr.A5166

Abstrakt článku:
BACKGROUND AND PURPOSE: Potential differences between primary progressive and relapsing remitting multiple sclerosis are the subject of ongoing controversial discussions. The aim of this work was to determine whether and how primary-progressive and relapsing-remitting multiple sclerosis subtypes differ regarding conventional MR imaging parameters, cerebral iron deposits, and their association with clinical status.

MATERIALS AND METHODS: We analyzed 24 patients with primary-progressive MS, 80 with relapsing-remitting MS, and 20 healthy controls with 1.5T MR imaging for assessment of the conventional quantitative parameters: T2 lesion load, T1 lesion load, brain parenchymal fraction, and corpus callosum volume. Quantitative susceptibility mapping was performed to estimate iron concentration in the deep gray matter.

RESULTS: Decreased susceptibility within the thalamus in relapsing-remitting MS compared with primary-progressive MS was the only significant MR imaging difference between these MS subtypes. In the relapsing-remitting MS subgroup, the Expanded Disability Status Scale score was positively associated with conventional parameters reflecting white matter lesions and brain atrophy and with iron in the putamen and caudate nucleus. A positive association with putaminal iron and the Expanded Disability Status Scale score was found in primary-progressive MS.

CONCLUSIONS: Susceptibility in the thalamus might provide additional support for the differentiation between primary-progressive and relapsing-remitting MS. That the Expanded Disability Status Scale score was associated with conventional MR imaging parameters and iron concentrations in several deep gray matter regions in relapsing-remitting MS, while only a weak association with putaminal iron was observed in primary-progressive MS suggests different driving forces of disability in these MS subtypes.

Klíčová slova (CZ): roztroušení skleróza, MRI, QSM, železo, hluboká šedá hmota, léze, EDSS, primárně progresivní RS, relaps remitentní RS

Klíčová slova (EN): Multiple sclerosis, MRI, QSM, Iron, Deep gray matter, Lesion load, Expanded Disability Status Scale, Primary progressive MS, Relapsing remitting MS

Název článku: Towards personalized therapy for multiple sclerosis: prediction of individual treatment response.

Autor: KALINČÍK Tomáš, MANOUCHEHRINIA, Ali, SOBÍŠEK, Lukáš, a kol.

Rok vydání: 2017

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
KALINČÍK Tomáš, MANOUCHEHRINIA, Ali, SOBÍŠEK, Lukáš, a kol. Towards personalized therapy for multiple sclerosis: prediction of individual treatment response. Brain, 2017, roč. 140, č. 9, s. 2426–2443, https://doi.org/10.1093/brain/awx185

Abstrakt článku:
Timely initiation of effective therapy is crucial for preventing disability in multiple sclerosis; however, treatment response varies greatly among patients. Comprehensive predictive models of individual treatment response are lacking. Our aims were:

(i) to develop predictive algorithms for individual treatment response using demographic, clinical and paraclinical predictors in patients with multiple sclerosis; and

(ii) to evaluate accuracy, and internal and external validity of these algorithms. This study evaluated 27 demographic, clinical and paraclinical predictors of individual response to seven disease-modifying therapies in MSBase, a large global cohort study.

Treatment response was analysed separately for disability progression, disability regression, relapse frequency, conversion to secondary progressive disease, change in the cumulative disease burden, and the probability of treatment discontinuation. Multivariable survival and generalized linear models were used, together with the principal component analysis to reduce model dimensionality and prevent overparameterization. Accuracy of the individual prediction was tested and its internal validity was evaluated in a separate, non-overlapping cohort. External validity was evaluated in a geographically distinct cohort, the Swedish Multiple Sclerosis Registry.

In the training cohort (n= 8513), the most prominent modifiers of treatment response comprised age, disease duration, disease course, previous relapse activity, disability, predominant relapse phenotype and previous therapy. Importantly, the magnitude and direction of the associations varied among therapies and disease outcomes. Higher probability of disability progression during treatment with injectable therapies was predominantly associated with a greater disability at treatment start and the previous therapy. For fingolimod, natalizumab or mitoxantrone, it was mainly associated with lower pretreatment relapse activity. The probability of disability regression was predominantly associated with pre-baseline disability, therapy and relapse activity. Relapse incidence was associated with pretreatment relapse activity, age and relapsing disease course, with the strength of these associations varying among therapies. Accuracy and internal validity (n= 1196) of the resulting predictive models was high (480%) for relapse incidence during the first year and for disability outcomes, moderate for relapse incidence in Years 2–4 and for the change in the cumulative disease burden, and low for conversion to secondary progressive disease and treatment discontinuation.

External validation showed similar results, demonstrating high external validity for disability and relapse outcomes, moderate external validity for cumulative disease burden and low external validity for conversion to secondary progressive disease and treatment discontinuation. We conclude that demographic, clinical and paraclinical information helps predict individual response to disease- modifying therapies at the time of their commencement.

Klíčová slova (CZ): roztroušená skleróza; predikce; disabilita; relapsy; precizní medicína

Klíčová slova (EN): multiple sclerosis; prediction; disability; relapses; precision medicine

Název článku: Use of Panel Data Analysis for V4 Households Poverty Risk Prediction

Autor: SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária

Rok vydání: 2016

Obor:

Typ publikace: Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí (Web of Knowledge - CPCI, Scopus - CP)

Citace článku:
SOBÍŠEK, Lukáš, STACHOVÁ, Mária. Use of Panel Data Analysis for V4 Households Poverty Risk Prediction. In: 2nd European Conference on Data Analysis, ECDA 2014 [online]. Bremen, 02.07.2014 – 04.07.2014. Berlín : Springer, 2016, s. 599–608. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. ISBN 978-3-319-25224-7. ISSN 1431-8814. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-25226-1_51

Abstrakt článku:
One of the main approaches to tracking causality between income, social inclusion and living conditions is based on regression models estimated using various statistical methods. This approach takes into account quantitative and qualitative information about individuals or households that is collected in different periods of time (years in particular), thus allowing it to be transformed into multidimensional data sets, called panel data. Regression models based on panel data are able to describe the dynamics over time periods, so that the patterns can be related to changes in other characteristics. This paper utilises one of these approaches to panel data analysis RE-EM trees which are used to predict the risk-of-poverty rate of households located in the four “Visegrad” countries. The risk-of-poverty rate of individual households is computed on the basis of cluster analysis results, and it takes into account household living conditions as well as income. Subsequently, the risk-of-poverty rate is used as the outcome for the prediction model above. Certain household characteristics were chosen as predictors including: information about the “head” of the household (age, education level, marital status, etc.) and information about the number of members in the household. The results show slight differences in poverty determinants among Visegrad countries. The determinants with the highest impact on the risk-of-poverty rate are: number of household members (Czech Republic, Hungary and Slovakia) and education level (Poland).

Klíčová slova (CZ): predikce míry chudoby domácností zemí V4, RE-EM rozhodovací algoritmy, shluková analýza

Klíčová slova (EN): prediction of poverty rate of household in V4, RE-EM trees, cluster analysis

Název článku: Utilization of Mixed Effects Models and RE‐EM Tree Method in Financial Distress Prediction

Autor: SOBÍŠEK, Lukáš, HELMAN, Karel, STACHOVÁ, Mária.

Rok vydání: 2017

Obor: Finance

Typ publikace: Články v časopise - recenzované

Citace článku:
SOBÍŠEK, Lukáš, HELMAN, Karel, STACHOVÁ. Utilization of Mixed Effects Models and RE‐EM Tree Method in Financial Distress Prediction. FORUM STATISTICUM SLOVACUM, 2017, roč. 13, č. 2, s. 48-56. http://ssds.sk/casopis/archiv/2017/fss0217.pdf#page=50

Abstrakt článku:
There are several approaches to financial analysis ex‐ante. Some of them are based on static classification models, e.g. logistic regression, classification trees or discriminant analysis. These analyses are carried out to study a relationship between financial health indicators of companies. These financial indicators are often collected over several consecutive years, thus the data have the form of panel data. In our paper, we focus on regression analysis of panel data to predict financial health of companies. We fit generalized mixed effects model in order to improve the prediction ability the RE‐EM classifier.

Klíčová slova (CZ): Zobecněný regresní model se smíšenými efekty, finanční zdraví podniku, RE‐EM model

Klíčová slova (EN): Generalized regression mixed effect model, financial health of companies, RE-EM tree model

Název článku: Utilization of Repeatedly Measured Financial Ratios in Corporate Financial Distress Prediction in Slovakia

Autor: KRÁĽ, Pavol, STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš

Rok vydání: 2014

Obor: Finance

Typ publikace: Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí (Web of Knowledge - CPCI)

Citace článku:
KRÁĽ, Pavol, STACHOVÁ, Mária, SOBÍŠEK, Lukáš. Utilization of Repeatedly Measured Financial Ratios in Corporate Financial Distress Prediction in Slovakia. In: AMSE [CD ROM]. Jerzmanovice, 27.08.2014 – 31.08.2014. Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, s. 156–163. ISBN 978-83-7695-421-9

Abstrakt článku:
One of the main approaches to financial analysis ex-ante is based on static classification models constructed using various statistical methods, e.g. discriminant analysis, logistic regression, decision trees. This approach takes into account quantitative characteristics of selected companies at the given time point, most typically three or four years prior the time of possible bankruptcy. If these characteristics are collected during a longer time period we can improve financial distress prediction models via incorporating dynamics into them. In the presented paper we focus on a simple case when only measurements of financial ratios in two consecutive time points are available. The main goal of our paper is to present how changes in financial ratios can be utilized in models predicting corporate financial distress. We illustrate our approach on two different data sets of Slovak companies in two different periods. Finally, we compare classification ability of models incorporating changes in financial ratios between two consecutive data points to classification ability of models estimated using a single time point data.

Klíčová slova (CZ): finanční analýza ex-ante, dynamika finančních poměrových ukazatelů

Klíčová slova (EN): financial analysis ex - ante, changes in financial ratios, bankruptcy models

Název článku: What Variability of Treatment Effect of Fampridine Can We Expect in People with Multiple Sclerosis?

Autor: NOVOTNÁ, Klára, PREININGEROVÁ LÍZROVÁ, Klára, SOBÍŠEK, Lukáš, HAVRDOVÁ, Eva.

Rok vydání: 2017

Obor: Medicínská statistika

Typ publikace: Články v časopise - recenzované (Web of Knowledge - JCR, Scopus)

Citace článku:
NOVOTNÁ, Klára, PREININGEROVÁ LÍZROVÁ, Klára, SOBÍŠEK, Lukáš, HAVRDOVÁ, Eva. What Variability of Treatment Effect of Fampridine Can We Expect in People with Multiple Sclerosis? Journal of Multiple Sclerosis, 2017, roč. 4, č. 3, s. 1-5, https://www.omicsonline.org/open-access/what-variability-of-treatment-effect-of-fampridine-can-we-expect-in-people-with-multiple-sclerosis-2376-0389-1000206.pdf

Abstrakt článku:
Background:

Gait impairment represents one of the most common symptoms of multiple sclerosis (MS). Fampridine is the first symptomatic treatment aimed at improving gait.An objective measurement of the mobility improvement from treatment initiation has been recommended to evaluate treatment response.

Objective:

In this retrospective observational study, we evaluated what improvement in walking speed can be expected in people with multiple sclerosis (MS) treated with Fampridine in clinical practice, with respect to specific disability levels (EDSS 4.0-7.0).

Methods:

The mobility tests including the Timed 25 foot walk test (T25FW), Timed Up and Go test (TUG) and Step test (ST) were performed just before and 3 h after administration of Fampridine 10 mg tablet.

Results:

One hundred and thirty one (131) people with MS (15 with primary progressive, 40 with secondary progressive and 76 people with relapsing-remitting MS). The mean age was 48 years (SD 9.8), mean MS duration was 19, 8 years, 58% were women. The range of treatment response of Fampridine, measured with the T25FW test, varied from 11-41%. Contrary to prior reports, the baseline T25FW and the percentage of improvement in T25FW was significantly correlated.

Conclusion:

Assessment of treatment response outside of a clinical trial is challenging and may require different outcome measures compared to RCT. For MS patients with moderate disability seems TUG test or Step test more appropriate for quantifying treatment response.

Klíčová slova (CZ): Roztroušená skleróza; Chůze; Disabilita; Symptomatická léčba; Fampridine

Klíčová slova (EN): Multiple sclerosis; Gait; Disability; Symptomatic treatment; Fampridine