• Statistická analýza, školení a konzultace
  •      [javascript protected email address]

Statistika v oblasti financí

Jak určit, zda jsou klienti Vaší finanční instituce rizikové z hlediska disciplíny splácet svoje závazky? Potřebujete sestavit, případně vylepšit kredit-scóringový model? Vypočítat s jakou pravděpodobností budou klienti vypovídat svoji pojistnou smlouvu předčasně? Nebo Vás zajímá finanční zdraví podniku?


Máme několikaleté zkušenosti se tvorbou matematicko-statistických modelů v oblasti financí, s modelováním finanční disciplíny klientů banky či pojišťovny. Dále Vám můžeme nabídnout pomoc při řešení modelování finančního zdraví podniků.


Můžeme pro Vás připravit:

  • Kredit-skóringové modely.
  • Modely na predikci rizika předčasného ukončení smluv ze strany klienta.
  • Modely na detekci rizika finanční tísně podniku.
Statistika v oblasti financí